Menu Close

Stáž v TIS

fotkares

 

Stáž v TIS

Pozrite sa, kto u nás ešte stážoval:

Erik Skacal

ERIK SKÁCAL

Je študentom politológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojej bakalárskej práci sa venoval problematike populizmu slovenskej krajnej pravice a počas štúdia stážoval a pôsobil vo viacerých ľudskoprávnych organizáciách.  V Transparency sa venuje hlavne whistleblowingu a sudcovským kariéram.

skacal@transparency.sk

Martin

MARTIN KOLLÁRIK

Je absolventom politológie na Univerzite Komenského v Bratislave, vo svojej bakalárskej práci sa venoval samospráve. Počas štúdia absolvoval prax vo viacerých mimovládnych organizáciach venujúcich sa oblasti ľudských práv a boju s rôznymi formami intolerancie. V Transparency sa venuje primárne samosprávam, pracoval na rebríčku Otvorená samospráva 2014.

kollarik@transparency.sk

Michal Ovadek fotka MICHAL OVADEK

Na University of Groningen v Holandsku vyštudoval medzinárodné vzťahy (BA) a medzinárodné a európske právo (LLB). V rámci svojho bakalárskeho štúdia práva strávil jeden semester na University of Edinburgh a v štúdiu pokračuje na College of Europe v belgických Brugách v obore medzinárodné vzťahy a diplomacia (MA). Na Slovensku absolvoval niekoľko stáží vo verejnom a neziskovom sektore. Do Transparency International prišiel na stáž prostredníctvom organizácie pre slovenských študentov v zahraničí, LEAF.  V Transparency sa venoval primárne otvorenému súdnictvu.

Okrem iného je aj autorom článkov: Harabin a idea nezávislosti, SME komentáre, 28.7.2015  | Doplatila Procházkova Sieť na vstup Penty do médií?, blog.sme.sk, 10.7.2015

Oskar OSKAR DVOŘÁK

Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského (2013). Svoje ďalšie štúdium pokračuje taktiež na Univerzite Komenského, v odbore verejná politika. V minulosti sa napríklad podieľal na realizovaní exit poll prieskumu k predčasným parlamentným voľbám v roku 2012 alebo zbieral dáta k predvolebnému prieskumu k parlamentným voľbám 2010. V Transparency pôsobí už dlhšie, venuje sa primárne oblasti zdravotníctva. V minulosti taktiež absolvoval stáž v kancelárií poslanca NRSR.

Okrem iného je aj autorom článkov: Šikanujem štát, blog.sme.sk, 21.6.2013  | Lekári prestali spolupracovať s farmabiznisom. Naozaj?, blog.sme.sk, 6.12.2013|

P1080522 KATARÍNA HUKELOVÁ

Je absolventkou Paneurópskej Vysokej školy práva, so zameraním na medzinárodné a európske právo. Počas školy absolvovala 3- ročný kurz Jean Monnet Chair- zameraný na ľudské práva a Odbornú stáž na Okresnom súde Trnava, na oddelení trestného práva. V lete 2013 sa zúčastnila kurzu: Summer school of International Criminal Law and Human Rights Law v Salzburgu. Po skončení štúdií pracovala v advokátskej kancelárii v Trnave, najprv ako právnik a potom ako advokátsky koncipient.

Robert foto RÓBERT ČESÁR

Je študentom bakalárskeho štúdiá v Spojených štátoch amerických na Bates College so zameraním na politické vedy. Od roku 2013 pracuje pre organizáciu EducationUSA a od roku 2014 je Junior Fellow v Nadácii F.A. Hayeka. Vo voľnom čase prekladá. Na stáž do Transparency International Slovensko prišiel prostredníctvom organizácie LEAF.

m_kormanova MARTINA KORMANOVÁ

Na University of Birmingham v Anglicku vyštudovala Medzinárodné vzťahy (BA) a svoje zameranie na Európsku úniu nasledovala štúdiom Modern European Studies (MA) na University College London. Aktuálne je študentkou talianskej Universita di Bologna kde je súčasťou medzinárodného interdisciplinárneho magisterského programu MIREES so zameraním na strednú a východnú Európu. V rámci tohto programu tiež strávila semester na univerzite v Litve. Počas svojho štúdia absolvovala stáž na Veľvyslanectve Slovenskej Republiky v Sofii ako aj v  UNICEF v Bratislave a takisto sa venovala rôznym dobrovoľníckym aktivitám v zahraničí.

Katarina KATARÍNA KLINGOVÁ

Vyštudovala politológiu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU, 2013) a Európske štúdia na Fakulte sociálnych a európskych štúdií UK (FSEV, 2011). Počas štúdia absolvovala študíjny pobyt v Anglicku na University of Leicester a stáž v Bruseli. Tiež absolvovala stáž v Slovenskej atlantickej komisii, kde bola projektovou koordinátorkou, podielala sa na organizovaní medzinárodnej konferencie GLOBSEC v rokoch 2012 a 2013, a v think tanku Central European Policy Institute bola asistentkou výskumu. Po absolvovaní stáže sa stala projektovou manažérkou v TIS.

fotkaj JÚLIA BODNÁROVÁ

Je čerstvou absolventkou medzinárodného programu European Master in Law and Economics, v priebehu ktorého študovala na Erasmus University Rotterdam, Ghent University a na University of Hamburg. Počas bakalárskeho štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave bola aktívnou členkou medzinárodnej študentskej organizácie Erasmus Student Network. Tiež stážovala v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií, kde pomáhala so zberom dát pre pripravovanú publikáciu. V Transparency pracuje najmä na projekte Monitoring verejného obstarávania.

fotkaz ZUZANA RÉVÉSZOVÁ

Je študentkou sociológie a práva na Masarykovej univerzite v Brne. Jeden semester strávila na  Eötvös Lórand univerzite v Budapešti. Zaujíma sa o kultúrnu sociológiu, verejnú správu a divadlo. Stážovala v Lige lidských práv, Občianskej poradni a NESEHNUTÍ v Brne. V Transparency pracovala na projektoch Otvorené súdy a Transparentné štátne firmy.

fotkav VERONIKA FERČÍKOVÁ

Je absolventkou fakulty Európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Inžiniersky titul získala na Ekonomickej Univerzite v Bratislave na Národohospodárskej fakulte, kde pokračuje v doktorandskom štúdiu. Zameriava sa na tému performance vo verejnej správe a v rámci TIS spolupracovala na projekte Protikorupčné agentúry a vymáhateľnosť protikorupčných nástrojov v krajinách strednej a východnej Európy. Skúsenosti v neziskovom sektore nadobudla v organizáciách Greenpeace a Človek v ohrození.

fotkar

ROMAN PROCHÁZKA

Je študentom magisterského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V minulosti pracoval ako asistent v advokátskej kancelárii, kde sa venoval témam ako sú slobodné sprístupňovanie informácií a whistleblowing. V TIS sa venoval najmä projektu Stop úplatkom v zdravotníctve.

EVA GONCALVES

Je čerstvou absolventkou London School of Economics, kde vyštudovala Development Managment (MSc.). Pred LSE vyštudovala Medzinárodné vzťahy na University of British Columbia v kanadskom Vancouveri (BA). Počas štúdia pracovala ako výskumná asistentka na katedre politológie ako aj v pobočke United Nations Development Programme v Bratislave. Po skončení stáže v TIS chce cestovať a venovať sa práci v oblasti rozvoja demokracie a good governance v krajinách tretieho sveta.

LUCIA GRAJCAROVÁ

Po absolvovaní medzinárodného programu International Baccalaureate na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave vyštudovala ekonómiu a nemecký jazyk na University of St Andrews v Škótsku, kde sa okrem iného venovala organizovaniu podujatí pre tamojšiu česko-slovenskú komunitu. Stáž v Transparency International bola jej prvou skúsenosťou s prácou v treťom sektore.

lau LAURA SZABOVÁ

Je čerstvou absolventkou Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, semester štúdia strávila na Univerzite v Lotyšsku. Počas svojho štúdia pracovala vo viacerých advokátskych kanceláriách a absolvovala stáž v Európskom parlamente.

JÁN IVANČÍK

Je študentom magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas bakalárskeho štúdia absolvoval štúdijný pobyt na Helsinskej univerzite vo Fínsku. Dlhodobo sa venuje aj žurnalistike najmä v oblasti športu. Je okrem iného aj autorom článku: Skutočne národný štadión, blog.sme.sk, 12.12.2013|

duro JURAJ ČOKYNA 

Je čerstvým absolventom Katedry politológie na Univerzite Komenského. Popri stáži pomáhal na zahraničnom oddelení denníka SME. Po skončení stáže začal študovať MA na Central European University v Budapešti.

Okrem iného je autorom článku: Tlačím, tlačíš… tlačíme, blog.etrend.sk, 20.3.2013 | Nemáte nárok vidieť naše faktúry za tonery. S úctou, Trnava, blog.sme.sk, 13.08.2013 | S Tebou nehlasujem!, blog.sme.sk, 16.6.2013|

tomas TOMÁŠ HERDA

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a cudzie jazyky na škótskej University of St Andrews. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na Univerzite v Padove, v nedávnej minulosti okrem iného stážoval v Slovenskej atlantickej komisii v Bratislave v rámci programu Transfer of Know-How. Po ukončení stáže v TIS začal študovať na Erasmus Universiteit Rotterdam.

Okrem iného je autorom článku: Poradcovia Zvolenskej: neviem, je mi jedno, zneužívam najmenej, blog.sme.sk, 21.8.2013 |

Luba-Riaposova ĽUBA RIAPOŠOVÁ: “V TI Slovensko som mala po prvýkrát možnosť zapojiť sa do práce organizácie tretieho sektora. Už prvých pár dní práce mi dalo pocit, že ľudia v TI mi veria a podporujú ma v rozvíjaní svojich schopností. Ich prístup aj charakter práce mi ukázali, aká dôležitá je úloha TI na Slovensku.”

Je absolventkou Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (CEU, 2011) v  odbore verejná politika a Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií v odbore politológia (BISLA, 2010). Počas svojho štúdia sa podieľala na príprave Stredoeurópskeho fóra. Po absolvovaní stáže sa stala projektovou manažérkou v TIS.

Počas stáže sa venovala aj projektu Transparentné štátne firmy

Veronika-Klindova VERONIKA PAVLÍKOVÁ:  “Korupcia, sloboda informácií, verejné zdroje – stáž v TIS mi pomohla lepšie porozumieť súvislostiam, ktoré ovplyvňujú dianie okolo nás, a ktoré by mali byť tak trochu v hľadáčiku každého novinára. Okrem toho som zistila, že k „veľkým objavom“ netreba veľký tím ľudí, len odhodlanie.”

Je absoventkou Univerzity Komenského v Bratislave (2012) v odbore žurnalistika. Od roku 2007 pôsobí ako externá moderátorka pre Rádio7, spolupracuje s občianskym združením Living documentary a so Študentským parlamentom EaI STU. Po ukončení stáže v TIS sa stala redaktorkou časopisu TREND.

Okrem iného je autorkou článkov: Ako v SPU investujú do vzdelania, blog.etrend.sk, 28.8.2012 | Kto múti vodu v Mútnom?, blog.etrend.sk, 22.8.2012|

 

Internship in TIS

Are you interested in becoming an intern in Transparency International Slovakia?

Currently, we have enough interns working with us. We will start to look for the new ones in some time. If you are interested, contact us and we will inform you about the time of the next call.

What is the internship about?

  • duration of at least three months (with a possibility of extension), minimum 24 hours per week (3×8 hours, or according to our mutual deal)
  • reward: 200 – 300 €/month depending on outputs (gross wage)

Responsibilities:

  • preparation of materials and data analysis for current projects (healthcare, anticorruption mechanisms, state-owned companies, open justice, fundraising and development of the organization)
  • communication with the governmental organizations, public sector institutions to collect and verify information
  • participation at the meetings and events organized by TIS
  • assisting with writing blogs and other outputs
  • administrative help
  • webpage editing

Eligibility:

  • University students after 3rd year of their studies and fresh graduates in social sciences, law and IT
  • proficient English skills and advanced IT competences are appreciated