Menu Zavrieť

Proti korupcii v mestách chce viac bojovať pravica

Viac otvorenosti preukazujú nielen mestá s pravicovými primátormi, ale aj volebné programy kandidátov pravice

hodnotenia Transparency International Slovensko (TIS) z mája 2010 vyplýva, že poslanci pravicových strán v NR SR v období 2006 – 2010 hlasovali častejšie za návrhy zákonov majúcich vplyv na znižovanie korupcie, ako ich kolegovia zo strán bývalej koalície. Rovnako volebné programy pravicových strán a ich záväzky v oblasti znižovania korupcie mali vyšší potenciál znížiť jej úroveň na Slovensku. Je tomu podobne aj na lokálnej úrovni?

Hodnotenie otvorenosti samospráv

Z najnovšieho hodnotenia TIS Otvorená samospráva 2010 a zostaveného rebríčka 100 najväčších samospráv vyplýva, že samosprávy, kde sú starostami kandidáti SDKÚ-DS (skóre 46%) a KDH (45%), sa umiestnili v priemere vyššie ako mestá a mestské časti, ktoré vedú nominanti strán ĽS-HZDS (37%), SNS (39%) a SMER-SD (41%). Priemerné skóre za celé Slovensko bolo 40%. Okrem pravicových strán bola pri nomináciách svojich kandidátov najúspešnejšou Strana zelených (47%).

Inými slovami, samosprávy kde sú starostami nominanti pravicových strán, sa správajú v priemere otvorenejšie a majú zavedených viac protikorupčných mechanizmov. Ide napríklad o používanie elektronických aukcií pri verejnom obstarávaní, aktívne zverejňovanie výziev na predaj a prenájom

majetku, zavedenie etických kódexov pre zamestnancov, aktívne zverejňovanie majetkových priznaní, alebo používanie žrebovania pri prideľovaní bytov. Zaujímavý je tiež výsledok samospráv s nezávislými nominantmi. Tie sa totiž umiestnili ako podpriemerné (39%).

obrazok 1 blog 19.11.2010

Hodnotenie volebných programov

Z hodnotenia volebných programov kandidátov na starostov najväčších samospráv opäť vychádza, že pre pravicové strany a ich kandidátov je protikorupčná politika bližšia.  Z 56 vážnych kandidátov v 20 najväčších samosprávach má 36 kandidátov programy aj o transparentnosti a boji proti korupcii. 12 z nich získalo aspoň tretinu z maximálneho počtu bodov (30). Najlepší volebný program má kandidát Ján Budaj z Bratislavy. Spolu s ním traja hlavní kandidáti na bratislavského primátora (Ftáčnik, Vášaryová) obsadili prvé tri miesta.  Je preto možné konštatovať, že veľkosť rozpočtu či sústredenie najväčších médií pomáha vytvárať tlak na ponuku protikorupčných riešení v hlavnom meste.

V prvej dvanástke najlepších programov má pravica celkovo piatich zástupcov (Vášáryová, Bažík, Harman, Rosová, Weber), nezávislí troch (Ftáčnik, Hrnčiar, Rybníček), ľavica troch (Raši, Dvonč, Drozd), a jeden je straníckou alternatívou (Budaj). Kandidáti najčastejšie v protikorupčných bodoch programov spomínajú zavedenie elektronických aukcií a zverejňovanie zmlúv. Naopak, medzi najmenej riešené oblasti sú transparentnosť v personálnej politike a územné plánovanie.

obrazok 2 blog 19.11.2010


Tomáš Jacko, Gabriel Šípoš

Pozri aj:

Otvorena.Samosprava.2010_banner


Publikácia TIS Protikorupčné minimum 2010 pre samosprávy: hodnotenia, odporúčania a stav korupcie v miestnych samosprávach na Slovensku