Menu Close

Čo dokáže Vaša podpora?

Každá Vaša podpora, každý dar je dôležitý, pretože pomáha bojovať proti korupcii!

Konkrétne to znamená, že za takúto podporu v Transparency International Slovensko dokážeme:

10 €

Jednorazovo odborne pomôcť novinárovi, ktorý informuje o netransparentných praktikách a poukazuje na problémy s korupciou.

100 €

Napísať analytický komentár do novín alebo na blog, ktorý reaguje na aktuálne dianie v oblasti boja proti korupcii a zvyšovania transparentnosti.

500 €

Zaplatiť expertnú prácu 1 analytika počas 1 týždňa na monitorovaní správania sa verejných inštitúcií či firiem (napr. v oblasti zdravotníctva, verejného obstarávania, tvorby zákonov, činnosti samospráv a pod.).

2 000 €

Naprogramovať portál Otvorené súdy, spravovať ho počas 1 roka alebo vypracovať 1 analýzu rozsudkov o tom, ako sa trestá korupcia na Slovensku.

Korupcia nie je bojom s veternými mlynmi, ak viete, ako na to.

Prispejte k tomu, aby sa aj Vaše hodnoty ako poctivosť, zodpovednosť a slušnosť stali na Slovensku bežnou súčasťou života.

Podporte lepšie Slovensko,
podporte Transparency International Slovensko!

ĎAKUJEME!