Menu Close

Úprava premlčacích lehôt vo vzťahu ku korupcii v krajinách EÚ

Analýza úpravy premlčacích lehôt vo vzťahu ku korupcii na Slovensku /august 2010

Analysis of Corruption-related Statutes of Limitation in the Slovak republic (english version)/august 2010

 

 

 

Projekt sa uskutočňuje s podporou Európskej komisie – Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti

v rámci Programu Prevencia a boj proti zločinu

 

Ľudia: Gabriel Šípoš, Pavel Nechala, Miroslava Pagáčová