Menu Close

Efektívne spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov

Názov: Efektívne spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov
Dátum: december 2012
Autori: Zuzana Dančíková, Emília Sičáková-BeblaváAnotácia: Nová štúdia TIS prináša odpovede na základné otázky o spoločnom obstarávaní. Čo sa rozumie pod pojmom spoločné obstarávanie?  Akými spôsobmi je ho možné realizovať a aké formy už boli vyskúšané na Slovensku? A konečne: aké sú základné odporúčania pre  spoločné obstarávanie na Slovensku?Téma: verejné obstarávanie

Projekt alebo donor: Národný systém integrity spravovania; Európska komisia, International Visegrad Fund, Open Society Foundation

Ďalšie publikácie Transparency International Slovensko môžete nájsť tu.