Menu Close

Zlepšenie systémov verejného obstarávania v Českej a Slovenskej republike

Portál výsledkov verejného obstarávania: tender.sme.sk (November 2011)

Štúdia Vplyv elektronických aukcií na efektivitu verejného obstarávania na Slovensku: prvé výsledky (september 2011)

Štúdia Postkontraktačné správanie verejných obstarávateľov na Slovensku (Pavel – Sičáková-Beblavá, január 2012)

Štúdia Analýza kvality verejného obstarávania na Slovensku v rokoch 2009-2011 (Šípoš, január 2012)

Štúdia Príznaky kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní (Šípoš, apríl 2012)

Seminár Verejné obstarávanie: skúsenosti a výzvy (23. máj 2012)

  • Seminár sa uskutočnil v stredu 23. mája 2012 od 14.00 do 17.00 v salóniku na 1. poschodí v budove COOP Jednota na Bajkalskej 25.
  • Cieľom seminára bolo zhodnotenie vývoja v oblasti verejného obstarávania a diskusia o výzvach v nadchádzajúcich rokoch a možných riešeniach.
  • Program seminára a prezentácie:
14.00 – 14.10 Otvorenie seminára

Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko

14.10 – 14.25 Ako skvalitniť štátne tendre: Reformy z roku 2011 a nové výzvy

Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko

14.25 – 14.50 Prehľad zmien vo verejnom obstarávaní v Českej republike

Jan Pavel, Vysoká škola ekonomická, Praha

14.50 – 15.10 Diskusia
15.10 – 15.20 Prestávka
15.20 – 15.30 Depolitizácia a profesionalizácia Úradu pre verejné obstarávanie

Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovensko

15.30 – 15.45 Pripravované zmeny vo verejnom obstarávaní

Robert Kaliňák, minister vnútra SR

15.45 – 16.45 Diskusia
16.45 – Zhrnutie, záver seminára

Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko

Konferencia Ako zlepšiť verejné obstarávanie (24. 9. 2012)

Hlavné témy konferencie boli:

– Hodnotenie dopadov doterajších zmien
– Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní
– Neriešené problémy v zadávaní zákaziek
– Ako podporiť väčšiu konkurenciu v tendroch

Program, rečníkov, prezentácie a fotografie môžete nájsť tu.

Workshop: Regulácia a centralizácia verejného obstarávania – ako ďalej?, (15.1.2013)

Na workshope boli predstavené dve nové publikácie TIS: “Analýza Úradu pre verejné obstarávanie a navrhované zmeny” a “Efektívne spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov” a otvorili sme diskusiu k témam fungovania ÚVO a spoločného obstarávania. Na workshope odzneli  prednášky:

  • Analýza Úradu pre verejné obstarávanie a navrhované zmeny – Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová
  • Efektívne spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov: ako maximalizovať jeho výhody a minimalizovať jeho riziká? Zuzana Dančíková

Konferencia: Dohľad nad verejným obstarávaním v ČR a SR, 10.9.2013

Kedy: 10. septembra 2013
Kde: Stará radnice v Brne, Radnická 369/10

Na konferencii odzneli prednášky na tieto témy:

– Je súčasný stav dohľadu nad VO dostatočný?
– Aké sú zahraničné skúsenosti s dohľadom na inštitucionálnej úrovni?
– Aká je súčasná prax orgánov dohľadu ÚOHS a ÚVO?

Program konferencie môžete nájsť na tomto odkaze.

Prezentácie z konferencie:

Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie- Funkcie a hodnotenie činnosti Úradu pre verejné obstarávanie
Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR- Dohled nad zadáváním veřejných zakázek a koncesí v ČR
Emília Sičáková-Beblavá a Daniela Zemanovičová, TI Slovensko- Komparácia verejného obstarávania na Slovensku a v Česku
Martin Kameník, Oživení o.s.- Efekt pokut udělovaných ÚOHS
Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny- Výber vedúcich predstaviteľov ÚVO a ÚOHS: profesionalita či patronáž?
Martin Trybus, riaditeľ Inštitútu pre európske práva a spolupracujúci expert OECD- Public Procurement Oversight
 in EU Member States: A New Approach in the New Directive? 
Jaroslav Kračún, Generálne riaditeľstvo pre interný obchod a služby (Európska komisia)- Dohľad nad verejnými zákazkami (slovenská verzia, English version)
Tomáš Pfeffer, združenie INDOC-
Adam Valček, denník SME- Čo by mohol robiť ÚVO lepšie alebo inak?

Seminár: Podvody ako jedno z najvýznamnejších firemných rizík 21. storočia, 26.9.2013

Kedy: 26. septembra 2013
Kde: Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A

Program workshopu môžete nájsť na tomto odkaze.

Na workshope odzneli tieto prezentácie:

Pavel Nechala, Spolupracovník TI Slovensko a advokát Nechala & Co.- Integrita zamestnanca a zamestnávateľa ako cesta k úspechu
Ján Lalka, forenzný audítor a vyšetrovateľ podvodov, Surveilligence, s.r.o.- Riadenie rizika podvodov ako skrytá príležitosť na zlepšenie hospodárenia a zvýšenie konkurencieschopnosti
Pavol Suďa, bývalý šéfredaktor týždenníka Trend- Nespokojnosť so stavom spoločnosti a zodpovednosť podnikateľského sektora

DSCN1127 DSCN1128
DSCN1142 DSCN1136

Séria workshopov: Elektronické aukcie: cesta k transparentnosti, súťaživosti a efektívnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, 30.9.-1.10.2013

Kedy: 30. septembra a 1. októbra 2013
Kde: Levoča, Ružomberok, Bratislava

Programom workshopov bola prezentácia manuálu o používaní elektronických aukcií a diskusia s účastníkmi workshopov o ich vlastných skúsenostiach s používaním e-aukcií.

Na workshopoch odzneli tieto prezentácie:

Emília Sičáková-Beblavá a Ľuba Riapošová, TI Slovensko- Elektronické aukcie: cesta k transparentnosti, súťaživosti a efektívnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami
Jaroslav Lexa, expert na elektronické verejné obstarávanie, APUeN SK- Skúsenosti a rady k používaniu e-aukcií

Prezentovaný manuál o e-aukciách môžete nájsť na tomto odkaze.

DSC_1578 DSC_1589
DSC_1595 DSC_1596