Menu Close

Kampaň za zachovanie silného infozákona

Aktivita 1: Kampaň pred prijatím novely Infozákona

Kampaň pred prijatím novely Infozákona pozostáva z viacerých častí. Jednou z kľúčových aktivít bude pripomienkovanie vládneho návrhu Infozákona expertmi TIS ako aj účasť TIS spolupracujúceho advokáta v rámci pracovnej skupiny expertov na Ministerstve spravodlivosti.

V rámci prvej Aktivity Projektu TIS uskutoční výskum týkajúci sa problémov súčasného Infozákona, pričom súčasťou tohto výskumu bude aj zmapovanie situácie týkajúcej sa používania a problémov infozákonov v zahraničí. Za týmto účelom TIS plánuje spolupracovať s expertmi iných mimovládnych organizácii.

Dôležitou časťou prvej Aktivity Projektu bude aj zmeranie transparentnosti samospráv pred komunálnymi voľbami na jeseň 2014. TIS plánuje testovať transparentnosť 100-ky najväčších miest na Slovensku a to prostredníctvom infožiadostí a preverenia povinne zverejňovaných informácii na web stránkach týchto miest. Výsledkom takéhoto testovania bude vytvorenie rebríčka transparentnosti 100- ky najväčších slovenských miest.

V tejto časti Kampane budú vypracované a zaslané odporúčania a výzvy poslancom NR SR pred a počas legislatívneho procesu v parlamente za účelom poukázania na dôležitosť Infozákona, ustanovení a inštitútov, ktoré by dobrý Infozákon mal obsahovať. Za účelom zapojenia verejnosti a zvýšenia jej záujmu o otázku Infozákona bude súčasťou Kampane aj petícia za zachovanie silného Infozákona, rovnako aj letáky poukazujúce na jeho dôležitosť.

Výstup č.1: Štúdia: Životopisy vrcholového manažmentu? Prísne tajné!

V prvej zo štúdii sme sa zamerali na viacero problémov súčastného infozákona, ako napr.: nezverejňovanie životopisov vrcholového manažmentu štátnych firiem. Skúmali sme aj ako a či sú zverejňované zmluvy, výročné správy alebo platy top manažérov štátnych firiem. V štúdii sme sa pozreli aj na to, či je mimovládna organizácia žiadajúca o sprístupnenie informácii úspešnejšia ako keď o sprístupnenie informácii žiada jednotlivec. Situáciu na Slovensku sme porovnávali so situáciou v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Estónsku.

http://transparency.blog.sme.sk/c/361950/zivotopisy-vrcholoveho-manazmentu-prisne-tajne.html

Výstup č.2:  Štúdia: Dostanete bitku, no naše úrady trest pre bitkára zatajujú

V druhej štúdií sa externý spolupracovník TIS Peter Wilfling z občianskeho združenia Via Iuris zameral na prístup k informáciám v trestnom a správnom konaní, pričom zistil závažné nedostatky v prístupe práva na informácie.

http://transparency.blog.sme.sk/c/365959/dostanete-bitku-no-nase-urady-trest-pre-bitkara-zatajuju.html

Výstup č.3 Kam chodia štátni manažéri na služobné cesty a aké majú telefónne účty?

Väčšina našich štátnych firiem si nemyslí, že občania majú právo do ich výdavkov vidieť. Prečítajte si v blogu Štátni manažéri sú väčší páni ako politici.

Výstup č.4: Otvorená samospráva 2014- Rebríček transparentnosti miest 2014

Pred komunálnymi voľbami na jeseň 2014 hodnotila TIS transparentnosť 100-ky najväčších miest na Slovensku prostredníctvom 102 indikátorov ako je napr.: kvalita zverejňovania zmlúv mestami alebo otvorenosť verejného obstarávania. Najtransparentnejším mestom roka 2014 sa stalo Mesto Martin, ktoré sa už v rebríčku z roka 2012 umiestnilo na 2. mieste. Druhým najtransparentnejším mestom roka 2014 sa stala Prievidza a 3. priečku obsadila Rožňava. Naopak najmenej transparentným mestom je Sabinov. Skokanom roka sa stal Vranov nad Topľou, ktorý sa z konca rebríčka v roku 2012 prebojoval na výborné 7. miesto.

Výsledky hodnotených miest sú dostupné na http://mesta2014.transparency.sk/sk/sets/mesta-2014

Zoznam samospráv, ktoré sa od predchádzajúceho rebríčka z roku 2012 zlepšili a zhoršili.

Rebríček transparentnosti 100 slovenských miest Transparency prezentovala začiatkom októbra 2014 aj na tlačovej konferencii.

Pozrite si tlačovú správu, alebo prezentáciu z konferencie.

Tlačová konferencia-Otvorená samospráva

Výstup č. 5: Prehľad zmien novely Infozákona

Vo februári 2015 sa do medzirezortného pripomienkového konania dostala dlho očakávaná novela Infozákona. Ponúkame Vám prehľad toho, čo táto novela prináša.

https://www.transparency.sk/sk/novelu-infozakona-vitame-navrhujeme-zlepsenia/

Prečítajte si článok riaditeľa TIS Gabriela Šípoša na tému vzťahu politických strán k infozákonu.
Článok pôvodne vyšiel v Denníku N.

Výstup č. 6: Stretnutie zástupcov MVO k novele Infozákona

Po predložení novely Infozákona do medzirezortného pripomienkového konania sa konalo stretnutie zástupcov MVO, cieľom ktorého bolo zhodnotenie novely Infozákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR.

PicMonkey Collage

Výstup č. 7: Pripomienky Transparency International Slovensko k novele Infozákona

Pripomienky Transparency International Slovensko k novele Infozákona predloženého do medzirezortného pripomienkového konania môžete nájsť tu:

Prezrite si pripomienky Transparency International Slovensko k novele Infozákona predloženej do medzirezortného pripomienkového konania

Výstup č. 8: Župy: Hra na otvorenosť pokračuje

Štúdia o tom ako funguje zastupiteľská demokracia v slovenských župách: http://transparency.blog.sme.sk/c/393160/zupy-hra-na-otvorenost-pokracuje.html

Výstup č.9: Nečakajme pri otvorení firiem na osvietený parlament

Štúdia o dôležitosti zverejňovania a sprístupňovania informácií a o tom ako 100 percentne verejné firmy obchádzajú zákon: https://www.transparency.sk/sk/necakajme-pri-otvoreni-firiem-na-osvieteny-parlament/

Výstup č. 10: Košické súdy sídlia v jednej budove, no majú v cenách nákupov tretinové rozdiely

Štúdia o neefektívnosti súdov pri obstarávaní tonerov a o problémoch so zverejňovaním a sprístupňovaním informácií: http://transparency.blog.sme.sk/c/391790/kosicke-sudy-sidlia-v-jednej-budove-no-maju-v-cenach-nakupov-tretinove-rozdiely.html

Výstup č. 11: Rebríček transparentnosti žúp 2015

V októbri 2015 TIS už po tretíkrát zostavila Rebríček transparentnosti žúp. Priemerné skóre žúp v transparentnosti tesne presiahlo 50%. Z celkového počtu 8 žúp sa 5 zlepšilo a 3 sa zhoršili. Najlepšie sa umiestnili Trenčianska a Žilinská župa. Naopak najhoršie obstáli Bratislavská a Banskobystrická župa.

Prečítajte si o Rebríčku žúp 2015 viac: https://www.transparency.sk/sk/trencianska-a-zilinska-zupa-sa-v-transparentnosti-zlepsili-najviac-2/

Všetky informácie o Rebríčku žúp 2015, vrátane podrobných výsledkov nájdete na stránke: http://zupy2015.transparency.sk/sk/sets/zupy-2015

Výstup č. 12: Prednáška na FSEV UK v Bratislave

Riaditeľ TIS Gabriel Šípoš prednášal o infozákone a zverejňovaní zmlúv študentom FSEV UK v Bratislave.

Pozrite si prezentáciu z prednášky

Výstup č.13: Tlačová konferencia k nesplneniu záväzku vlády na zlepšenie prístupu občanov k informáciám

V novembri 2015 TIS v spolupráci s Alianciou Fair- Play a Inštitútom INEKO zorganizovala tlačovú konferenciu, na ktorej informovala o nesplnení sľubu vlády Roberta Fica pomôcť občanom k lepšiemu prístupu k informáciám a lepšej verejnej kontrole. TIS, Aliancia Fair- Play a INEKO zároveň vyzvali 12 politických strán, ktoré majú najväčšiu šancu prebojovať sa vo voľbách v marci 2016 do parlamentu, aby pristúpili k verejnému záväzku zlepšiť prístup občanov k informáciám v prípade ich zvolenia do NRSR. Signatári výzvy v januári 2016 zhodnotia postoje politických strán k navrhovaným opatreniam na zefektívnenie infozákona a sprístupnia ich verejnosti.

Desať konkrétnych návrhov na zlepšenie infozákona, listy politickým stranám ako aj znenie verejného vyhlásenia si môžete pozrieť tu: https://www.transparency.sk/sk/vlada-sluby-o-lepsom-infozakone-nesplnila/

Tlačovka- Infozákon1 (2)

Aktivita 2: Meranie dopadu novely infozákona v praxi

Po prijatí novely Infozákona plánuje TIS testovať transparentnosť 40 štátnych firiem 2 spôsobmi, a to zaslaním infožiadostí, odpovede na ktoré TIS následne analyzuje a vyhodnotí a 2. spôsobom bude preverenie zverejňovania informácii/ dokumentov, ktoré zo zákona štátne firmy majú povinnosť zverejňovať. Výsledkom tohto testovania bude rebríček transparentnosti 40 štátnych firiem.

Výstup č. 1:  Rebríček transparentnosti verejných firiem 2015

V apríli a máji 2015 hodnotila TIS transparentnosť 81 štátnych, mestských a župných firiem. Sú to firmy, ktoré hospodária s 9,5 miliardami eur a zamestnávajú viac ako 70 – tisíc ľudí. Transparentnosť sme merali v 6 oblastiach a to: obstarávanie a majetok; hospodárske ukazovatele; komunikácia a zverejňovanie; personalistika; etika; dotácie a charita.

TIS výsledky verejných firiem porovnávala aj s praxou v slovenských súkromných firmách ako aj so zahraničnými verejnými spoločnosťami. Slovenské verejné firmy získali len polovicu bodov oproti zahraničným verejným spoločnostiam.

V Rebríčku transparentnosti verejných firiem 2015 sa ako najtransparentnejšia firma na 1. mieste umiestnili Lesy Slovenskej republiky (67% bodov). Naopak najmenej otvorenou verejnou firmou sú Vodárne a kanalizácie Mesta Komárno (14% bodov).

Tlačová Konferencia - Štátne firmy

Pozrite si rebríček transparentnosti štátnych firiem, tlačovú správu, alebo prezentáciu z tlačovej konferencie.

Ak máte záujem pozrieť si porovnanie firiem v rebríčkoch z roku 2012 a 2015, pozrite si podrobné dáta

Publikácia: Slovenské verejné firmy zostávajú netransparentné

Aktivita 3: Školenie miestnych aktivistov

TIS plánuje zorganizovať 10 školení pre cca 250 miestnych aktivistov po celom Slovensku. Cieľom týchto školení bude oboznámiť aktivistov s pozitívami a negatívami súčastne platného infozákona, s návrhom novely a predkladanými zmenami a po prijatí novely aj so samotným novým Infozákonom.

Výstup č.1: Seminár TIS: „Verejná kontrola miestnej samosprávy“

V dňoch 25.-27. júla 2014 sa uskutočnil pravidelný obľúbený letný seminár TIS v Lúčkach pri Kremnici. Tento rok bol seminár organizovaný aj v rámci projektu Kampaň za zachovanie silného infozákona ako prvý z 10 plánovaných seminárov projektu. Seminár je určený pre aktivistov, novinárov, ale aj pre širšiu verejnosť zaujímajúcu sa o otázky transparentnosti, slobodného prístupu k informáciám, otvorených súdov, korupcie, samosprávy a pod. Tento rok sa seminára zúčastnilo vyše 30 aktivistov, pre ktorých boli pripravené zaujímavé odborné prednášky a prezentácie. Špeciálnym hosťom prvého večera programu bol novinár Tom Nicholson. S prednáškami týkajúcimi sa zákona o slobodnom prístupe k informáciám vystúpil spolupracujúci advokát TIS JUDr. Pavel Nechala, ktorý hovoril o pripravovanom návrhu novely infozákona a p. Peter Hanečák s prednáškou o využití dát verejnej správy pri verejnej kontrole moci.

Program Seminára „Verejná kontrola miestnej samosprávy“:

https://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2014/07/luckyjul2014_program_naweb.pdf

 skalka 2014 fotky

Výstup č. 2: Seminár Verejné obstarávanie: „nočná mora“ samospráv

V júni 2015 TIS v spolupráci s Asociáciou APUEN zorganizovala školenie na tému Verejné obstarávanie: „nočná mora“ samospráv, ktorý sa konal v Nitre a v Košiciach. Viac než 60 účastníkov malo možnosť získať nové vedomosti a informácie o Elektronickom kontrakčnom systéme, zákone o slobodnom prístupe k informáciám alebo povinnom zverejňovaní zmlúv.

S expertnými prednáškami vystúpili Jaroslav Lexa (APUEN), Marcela Návesňáková (APUEN), Vladimír Pirošík (TIS, advokát), Michal Piško (TIS).

Program školenia si môžete pozrieť tu: Program

Prezentácie lektorov nájdete tu:

Jaroslav Lexa – Ako kupovať kvalitu za rozumnú cenu?

Marcela Návesňáková – Nákupy cez EKS – nezabudnime na to najdôležitejšie!

Vladimír Pirošík – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Michal Pišk – Transparentná samospráva

Fotografia - Seminár KošiceIMG_2172

Výstup č.3: Seminár Verejná kontrola miestnej samosprávy 

TIS aj tento rok v dňoch 24 – 26. júla 2015 zorganizovala svoj tradičný seminár pre lokálnych aktivistov. Seminára sa zúčastnilo takmer 50 aktivistov, pre ktorých boli pripravené zaujímavé diskusie a prednášky na témy z verejného obstarávania, slobodného prístupu k informáciám alebo whistleblowingu. Špeciálnym hosťom tohto ročníka bol primátor Trnavy Peter Bročka.

Program seminára môžete nájsť tu: Program

Prezentácie lektorov môžete nájsť tu:

Michal Piško: Ako predať lokálnu tému novinárom

Samuel Spáč, Martin Kollárik: Zmluvy, faktúry, objednávky ako nástroje verejnej kontroly

Jaroslav Lexa: Verejné obstarávanie

Pavol Nechala: Chránené oznamovanie (Whistleblowing) 

Filip Struhárik: Ako pútavo napísať blog

Miroslav Šimkovič: Participatívny rozpočet

Richard Drutarovský, Michal Piško: Verejné firmy: vitajte v uzavretom svete vlažných pravidiel

P1130417

P1130360

Výstup č. 4: Odborné semináre na tému Infozákona a verejného obstarávania

TIS v spolupráci s asociáciou APUEN zorganizovala v septembri a októbri 2015 štyri odborné semináre reflektujúce aktuálne otázky z oblasti verejného obstarávania (novela zákona o verejnom obstarávaní alebo EKS) ako aj infozákona vo vzťahu k verejnému obstarávaniu. Semináre sa uskutočnili v Bratislave, Nitre, Žiline a Košiciach a záujem o ne prejavilo 91 účastníkov.

Pozrite si pozvánku a program a prezentácie letorov:

Prezentácia- JUDr. Pirošík:

Prezentácia- JUDr. Galanda

Prezentácia- JUDr. Nechala

Prezentácia- Michal Piško, Martin Turček

Seminár1 (5) Seminár1 (6) Seminár1 (4)

Aktivita 4: Prieskum verejnej mienky a prípadná kampaň za prinavrátenie silného Infozákona

Približne rok po prijatí novely Infozákona TIS uskutoční prieskum verejnej mienky, ktorý by ukázal nakoľko verejnosť používa Infozákon, resp. kontroluje informácie, ktoré sú zo zákona povinne zverejňované a to predovšetkým zmluvy a faktúry.

Výstup č.1: Prieskum verejnej mienky

V prípade prijatia a schválenia neprijateľnej formy Infozákona NR SR, bude fáza po schválení takéhoto Infozákona doplnená Kampaňou za prinavrátenie silného Infozákona umožňujúceho adekvátnu kontrolu verejných inštitúcii.

Užitočné webové stránky: 

www.eeagrants.org (webová stránka Grantov EHP), www.norwaygrants.org (webová stránka Nórskych grantov), www.ekopolis.sk (webová stránka správcu oblasti podpory Aktívne občianstvo)