Menu Close

Každý piaty tender sa u nás robí elektronickou aukciou

Najväčšie úspory pri e-aukciách sa dosiahli pri stavebných prácach a konzultačných službách

Každé piate verejné obstarávanie za uplynulých 12 mesiacov sa konalo aukčným spôsobom. Na objeme obstarávania sa aukcie podieľali dvanástimi percentami. Za dvanásť mesiacov od povinného zavedenia elektronických aukcií vo verejnom sektore v apríli 2011 sa aukcie použili v 764 tendroch za 148 miliónov eur bez DPH. Za jeden rok tak objem i počet uskutočnených aukcií dosiahol trojnásobne vyššiu úroveň ako za celú históriu verejného obstarávania  na Slovensku.  Pre porovnanie, v celom roku 2009 sa elektronické aukcie použili len pri 48 väčších nákupoch za 9,1 milióna eur. Vyplýva to za analýzy Transparency International Slovensko na základe dát z portálu Otvorené verejné obstarávanie (tender.sme.sk).

Najviac sa aukcie používali pri nákupoch zdravotníckeho tovaru a pri obstarávaní hotelových a reštauračných služieb. Tieto dve skupiny tvorili takmer polovicu objemu aukcií (pozri graf v prílohe). Pri desatine objemu aukcií sa nakupovali stavebné práce a podobné objemy smerovali aj na nákup kancelárskej techniky.

Najvyššie úspory pri elektronických aukciách oproti tendrom bez ich použitia dosiahli obstarávania právnych a konzultačných služieb (úspora 21% z plánovanej ceny) a stavebných prác (úspora 20%, viac v tabuľke č.1 v prílohe). Výrazné úspory sa aukciami za ostatný rok dosiahli aj pri nákupe služieb pre likvidáciu odpadu (14%) a pri energiách (9%). Naopak žiadne úspory aukčnou metódou nedosiahli nákupy nábytku a potravín, a len mierne pri kúpe áut a zdravotníckej techniky (zhruba dve percentá).

Najväčší počet aukcií uskutočnil Národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb (55 tendrov za 0,8 milióna eur). Z ministerstiev boli najaktívnejšie ministerstvo obrany (51 tendrov za 10,6 mil. eur) a ministerstvo práce, ktoré aukcie použilo pri 50 zákazkách za takmer 28,4 milióna eur. Z miest bola najväčším obstarávateľom s aukciami za 3,7 milióna eur Považská Bystrica.

Priemerná veľkosť tendrov s použitou akciou dosiahla 194  tisíc eur. Minuloročná novela zákona o verejnom obstarávaní zaviedla povinnosť používať elektronické aukcie pre tovary a služby nad 40 tisíc eur a pre stavebné práce nad 200 tisíc eur (do 1.januára 2012 boli limity vyššie). Pri službách a stavbách však môžu obstarávatelia ostať pri klasickej metóde, ak nie je dostatočne možné definovať technické požiadavky na nakupovaný predmet.

Hlavnou výzvou pre reguláciu verejného obstarávania v oblasti aukcií ostáva väčšia kontrola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a podpora aukcií s tzv. otvoreným koncom, kde v priebehu súťaže nové najnižšie ponuky umožňujú dostatočný čas pre konkurentov reagovať pred definitívnym ukončením aukcie.

Gabriel Šípoš , riaditeľ Transparency International Slovensko

Príloha

Graf č. 1. Podiel objemu nakupovaných predmetov pri tendroch, kde sa použili elektronické aukcie.

 

 

Tabuľka č.1. Cenová úspora pri elektronických aukciách podľa predmetu (predmety, kde bolo vykonaných minimálne 10 aukcií od apríla 2011; úspora počítaná oproti predpokladanej cene)

Zdroj: Dáta tender.sme.sk, prepočty Transparency International Slovensko

Tabuľka č. 2. Najväčší obstarávatelia podľa objemu vykonaných aukcií (apríl 2011-marec 2012)

Zdroj: tender.sme.sk

Tabuľka č. 3. Najväčší obstarávatelia podľa počtu vykonaných aukcií (apríl 2011-marec 2012).

Zdroj: tender.sme.sk