Menu Close

Mnohí lekári nepriznali napriek zákonu sponzorstvo farmafirmami

Transparency spúšťa pre pacientov portál o vzťahoch lekárov a farmafiriem

Transparency International Slovensko dnes spustila nový portál Transparentní lekári (lekari.transparency.sk), ktorý zhromažďuje verejne dostupné údaje o spolupráci a finančných vzťahoch lekárov a farmaceutických firiem a umožňuje ich ľahké vyhľadávanie a porovnávanie.  Webstránka ponúka prehľad o 2427 prípadoch vzťahov lekárov a firiem od decembra 2011 po apríl 2013. Výška podpory je známa pri menej ako štyristo z nich, priemerná výška dosiahla 500 eur.

Informácie z portálu naznačujú, že významný podiel lekárov neplní svoju zákonnú povinnosť informovať o príjmoch od farmaceutických spoločností. Iba 51 lekárov nahlásilo, že spoločnosti podporili ich účasť na odborných podujatiach v zahraničí. Firmy pritom nahlásili cez tristo kongresov s účasťou viac ako tisícky slovenských lekárov. Lekári priznali priemernú podporu 1800 eur.

Podobne kým len 82 lekárov oznámilo Ministerstvu zdravotníctva, že firmy za uplynulý rok a pol podporili ich účasť na domácich seminároch, firmy vykazujú, že podporili viac ako tisíc podujatí.  Finančná podpora podujatí farmafirmami neznamená automaticky, že firmy uhradili výdavky za účasť aj konkrétnemu lekárovi, keďže firmy často prispievajú i priamo na organizáciu podujatí. Výrazný nepomer údajov hlásených lekármi a firmami ale naznačuje, že mnohí lekári o zákonnej povinnosti informovať o svojich príjmoch nevedia alebo ju ignorujú. Za porušenie zákona totiž lekárom nehrozí žiadna sankcia.

Analýza dát z webstránky ukazuje, že ani farmaceutické firmy neinformujú vždy o podujatiach, na ktoré cestovali nimi podporení lekári. Lekári nahlásili trinásť kongresov, ktoré im pomohli zaplatiť firmy UCB, Stallergenes, AOP Orphan Pharmaceuticals, Roche a Gedeon Richter. Tieto firmy však napriek zákonnej povinnosti úrady o tejto podpore neinformovali, hoci im za to hrozí pokuta do 25 tisíc eur.

Portál Transparentní lekári čerpá z hlásení firiem o podporených štúdiách a zahraničných podujatiach ako aj z informácií o príjmoch od farmaceutických spoločností, ktoré povinne zverejňujú lekári. Dáta nie sú kompletné a nie sú obrazom možných konfliktov záujmov všetkých lekárov. Príčinou je častá zlá kvalita údajov hlásených firmami i lekármi, nedostatočná kontrola zo strany štátu i nedokonalá legislatíva. Štát uložil lekárom povinnosť hlásiť príjmy od firiem, na plnenie povinností však nedohliada. Firmy povinnosť hlásiť výdavky na jednotlivých lekárov doposiaľ nemajú. Pre informácie, ktoré firmy i lekári hlásiť musia, štát ani neurčil formu zverejňovania. Výsledkom sú namiesto ľahko spracovateľných údajov často neúplné či nečitateľné informácie.

Hlavným cieľom portálu Transparentní lekári je prehľadne informovať verejnosť o vzťahoch lekárov a farmaceutických spoločností. Prijatie podpory od farmafiriem neznamená, že lekár následne nebude konať v záujme pacienta. Spravidla je spolupráca zdravotníckych pracovníkov a farmaceutických spoločností za účelom zvyšovania odbornosti liečby či kvality výskumu legitímna a užitočná. Veríme, že viac informácií o kontaktoch zdravotníckych pracovníkov a farmaceutických spoločností pomôže zvýšiť dôveru verejnosti k lekárom i firmám.

Náklady na vytvorenie portálu nepresiahli dve tisíc eur a boli hradené spoločnosťami Bayer, poisťovňa Dôvera, Novartis, GSK, sanofi- aventis v rámci projektu Transparency Monitoring transparentnosti v zdravotníctve.

 

Zuzana Dančíková

dancikova[a]transparency.sk

tel./fax: (00421 2) 5341 7207