Menu Close

Monitoring verejného obstarávania

Aktivita č.1 – Monitoring 6 vybraných veľkých tendrov

 V tejto aktivite si plánujeme vybrať šesť veľkých (objemom či spoločenským významom) vypísaných tendrov na štátnej či samosprávnej úrovni, a pre každý tender zostaviť expertnú skupinu (odborník na proces obstarávania, na predmet nákupu, na právo, na prácu s verejnosťou), ktorá bude predkladať občanom a médiám výstupy z monitorovania. Hodnotiť budeme transparentnosť ale aj vecný postup a výsledok obstarávaní v porovnaní s podobnými tendrami v minulosti, resp. v iných krajinách. Výstupmi budú celkové hodnotenie priebehu, ale aj čiastkové komentáre pre médiá, blogy a minianalýzy.

 Aktivita č. 2 – Desať štúdií o kvalite obstarávania v SR

Plánovaný výskum sa zameria na porovnávanie podmienok a cien totožných tovarov medzi obstarávateľmi, ako napr. počítače, kancelárske vybavenie, či upratovacie služby. Analyzovať budeme aj dopady nedávnej novely zákona o verejnom obstarávaní (platnej od 1.júla 2013), zavádzajúcej viaceré novinky ako nákupy cez štátny “ebay,” špeciálny režim pre právnické služby ako aj zrušenie povinnosti používať elektronické aukcie na tovary. Štúdie sa tiež zamerajú na  efektivitu štátnych kontrol, trendy vo vylučovaní uchádzačov či podpisovaní dodatkov. Celkovo napíšeme desať analýz.

Výstup 1: Porovnanie cien za ktoré veľké mestá a vyššie územné celky nakupujú tonery: Žilinská župa a Spišská Nová Ves kupujú tonery najdrahšie

Výstup 2: Analýza tendrov v cestovnom ruchu platených z európskych zdrojov: Malá veľká krajina. V turizme aj v tendroch

Výstup 3: Rozbor analyzujúci proces smerujúci k výstavbe Národného futbalového štadióna: Skutočne národný štadión?

Výstup 4: Štúdia skúmajúca ako nakupujú veľké nemocnice elektrickú energiu: Veľké nemocnice nakupovali elektrinu najdrahšie

Výstup 5: Analýza skúmajúca ako sa stavajú diaľnice na Slovensku: Prečo nám zdraželi diaľnice?

Výstup 6: Štúdia hodnotiaca nákup poradenských a právnych služieb verejnými inštitúciami: Ako právnici prichádzajú o ilúzie (o férových štátnych tendroch)

Výstup 7: Porovnanie možností nákupu plynu a cien, ktoré možno dosiahnuť rôznymi postupmi: Úrady nakupujú plyn bez súťaže, Ftáčnik tají aj cenu

Výstup 8: Prieskum využívania referencií dodávok vo verejnom obstarávaní u najväčších slovenských obstarávateľov: Ježiško: Dodávatelia tento rok naozaj poslúchali

Výstup 9: Analýza pôsobenia firiem z daňových rajov vo verejnom obstarávaní a vplyvu novely zákona na schránkové firmy: Na schránkové firmy z tendrov je novela zákona prikrátka

Výstup 10: Analýza o dôvodoch a následkoch rušenia tendrov: Prečo sa u nás vyhlásilo a zrušilo len minulý rok cez tisíc tendrov?

Výstup 11: Analýza o dĺžke trvania štátnych tendrov: Štátne tendre trvajú najdlhšie za ostatných 5 rokov: Reformy zatiaľ zlepšenie nepriniesli, prínosom môže byť trhovisko

Výstup 12: Analýza o trendoch vo verejnom obstarávaní v roku 2014: Trendy vo verejnom obstarávaní v roku 2014. Analýza verejného obstarávania na Slovensku v rokoch 2009-2014.

Výstup 13: Štúdia o tom ako štátne inštitúcie požadujú od uchádzačov vo verejnom obstarávaní vyššiu zábezpeku ako dovoľuje zákon: Štát pri tendroch zadržiava firmám omylom státisíce eur

Výstup 14: Monitoring tendra na obstarávanie tonerov na Slovenskej Technickej Univerzite: Univerzita vysúťažila tonery za desaťtisíce, no nemá k nim tlačiarne

Výstup 15: Štúdia o zdravotníckom biznise Juraja Kovala: Mecenášov zo zdravotníctva a schránkových firiem náš hokej priťahuje

Výstup č. 16: Štúdia o obstarávaní poradenských služieb v Slovenskej národnej knižnici v Martine: Vypísali štátny tender, kde vás víťaz porazí aj s trojnásobnou cenou

Výstup č. 17: Zhodnotenie prvého polroka fungovania EKS – štátneho ebaya: Pol roka elektronického trhoviska: Chýba viac konkurencie

Výstup č. 18: Odhalenie predraženej zákazky na stroje na zhodnotenie odpadu z eurofondov: Ako nám cyperská schránka chráni životné prostredie

Výstup č. 19: Analýza trendov vo verejnom obstarávaní v roku 2015: V tendroch sa súťaží rekordne veľa, no stále trvajú pridlho. Trendy vo verejnom obstarávaní na Slovensku v roku 2015

Výstup č. 20: Štúdia o obstarávaní na súdoch: Košické súdy sídlia v jednej budove, no majú v cenách nákupov tretinové rozdiely

Výstup č. 21: Kariéra šéfa obstarávania košickej nemocnice: Branislav Paška – kariéra šéfa obstarávania

Výstup č. 22: Odhalenie predraženého prenájmu polovice strojového času PET/CT prístroja: Ako prerobiť milión a pol na dvoch prístrojoch pre pacientov

Výstup č. 23: Váhostav a jeho obídenie registra konečných užívateľov výhod: Ako Široký vybabral s Ficovým registrom vlastníkov

Výstup č. 24: Koncoročné zhrnutie a preskúmanie dôsledkov káuz roka 2015: Kauzy 2015. Koho obdaroval Forai, kto platí Slovan a protežuje TASR stále SNS?

Výstup č. 25: Analýza prideľovanie dotácií s politickým podtónom: Galis opäť rozdáva ihriská deťom voličov Smeru

Výstup č. 26: Zhodnotenie zneužívania a vplyvu načasovania tendrov: Pred Vianocami úrady opäť vyhlásili extra veľa tendrov

Aktivita č. 3 – Update portálu Ako monitorovať výsledky tendrov

Transparency od roku 2011 spustila portál Otvorené verejné obstarávanie, ktoré umožňuje vo užívateľsky-priateľskej forme verejnosti monitorovať výsledky tendrov – tender.sme.sk. Stránka stojí na softvérovom programe, ktorý denne sťahuje oficiálne verejné dáta z Úradu pre verejné obstarávania a vizualizuje ich tak, aby bolo možné ľahšie sledovať trendy za jednotlivé firmy či ministerstvá. Táto aplikácia získala minulý rok globálnu cenu za inovácie od Inštitútu Svetovej banky.

Po prijatí novely zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne zavedenia systému nákupu cez štátny ebay bude treba prispôsobiť aj program, ktorý čerpá dáta z verejných zdrojov. Zlepšíme tak kvalitu verejných dát  o verejných zákazkách pre médiá a aktivistov doplnením nových funkcionalít. Pod vedením analytikov z Transparency budeme na update portálu hľadať programátorskú firmu.

 Aktivita č. 4 – Portál zobrazujúci zákazky z EKS

Cieľom nového portálu TIS je predovšetkým poskytnúť užívateľom informácie o zákazkách v jednoduchej, prehľadnej a ľahko dostupnej forme, s dôrazom na rýchle a jednoduché vyhľadávanie, dostupnosť všetkých informácií o zákazkách na jednom mieste – jednej obrazovke.

Nový portál TIS si môžete pozrieť tu: http://tis-eks.vizualne.sk/sk/welcome

Experti TIS taktiež vypracovali vzorové podklady pre 20 najbežnejšie obstarávaných tovarov a služieb.

 Aktivita č. 5 – Osem školení pre aktivistov a úradníkov

Mnohí aktivisti pôsobiaci v regiónoch nemajú dostatok schopností posudzovať tendre, ktoré vypisujú mestá a obce. Podobne úradníci organizujúci tendre u zadávateľov nie sú tak kvalifikovaní, keďže tendrov je menej a navyše kontrola médiami býva slabšia. Zhruba šestina objemu zákaziek na Slovensku je zadávaná miestnymi samosprávami, čo ročne tvorí viac ako pol miliardy eur.  Preto chceme šíriť náš know-how aj mimo Bratislavu.

Pre obe skupiny pripravíme sériu štyroch školení, ako lepšie nakupovať a tiež ako efektívnejšie udeľovanie zákaziek kontrolovať. Plánujeme tak cez prednášky osloviť priamo aspoň 160 účastníkov. V prípade aktivistov sa školenia zamerajú na otázky typu aké dáta a informácie môže občan o tendroch získať, na ktoré kľúčové časti sa treba zamerať a ako uspieť pri medializácii prípadu. V prípade úradníkov sa zameriame na najčastejšie chyby pri písaní a organizovaní tendrov, na možnosti spolupracovať s občianskymi aktivistami a na prácu s novým portálom so vzorovými súťažnými podkladmi (aktivita 4). Školenia budú prebiehať v rôznych regiónoch Slovenska

Výstup č. 1: Seminár Verejné obstarávanie: „nočná mora“ samospráv

V júni 2015 TIS v spolupráci s Asociáciou APUEN zorganizovala školenie na tému Verejné obstarávanie: „nočná mora“ samospráv, ktorý sa konal v Nitre a v Košiciach. Viac než 60 účastníkov malo možnosť získať nové vedomosti a informácie o Elektronickom kontrakčnom systéme, zákone o slobodnom prístupe k informáciám alebo povinnom zverejňovaní zmlúv.

S expertnými prednáškami vystúpili Jaroslav Lexa (APUEN), Marcela Návesňáková (APUEN), Vladimír Pirošík (TIS, advokát), Michal Piško (TIS).

Program školenia si môžete pozrieť tu: Program

Prezentácie lektorov nájdete tu:

Jaroslav Lexa – Ako kupovať kvalitu za rozumnú cenu?

Marcela Návesňáková – Nákupy cez EKS – nezabudnime na to najdôležitejšie!

Vladimír Pirošík – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Michal Piško – Transparentná samospráva

Fotografia - Seminár KošiceIMG_2172

Výstup č.2: Seminár pre lokálnych aktivistov

TIS aj tento rok v dňoch 24 – 26. júla zorganizovala svoj tradičný seminár pre lokálnych aktivistov. Seminára sa zúčastnilo takmer 50 aktivistov, pre ktorých boli pripravené zaujímavé diskusie a prednášky na témy z verejného obstarávania, slobodného prístupu k informáciám alebo whistleblowingu. Špeciálnym hosťom tohto ročníka bol primátor Trnavy Peter Bročka.

Program seminára môžete nájsť tu: Program

Prezentácie lektorov môžete nájsť tu:

Michal Piško: Ako predať lokálnu tému novinárom

Samuel Spáč, Martin Kollárik: Zmluvy, faktúry, objednávky ako nástroje verejnej kontroly

Jaroslav Lexa: Verejné obstarávanie

Pavol Nechala: Chránené oznamovanie (Whistleblowing) 

Filip Struhárik: Ako pútavo napísať blog

Miroslav Šimkovič: Participatívny rozpočet

Richard Drutarovský, Michal Piško: Verejné firmy: vitajte v uzavretom svete vlažných pravidiel

P1130417

P1130360

Výstup č.3: Semináre o aktuálnych problémoch verejného obstarávania

TIS v spolupráci s asociáciou APUEN zorganizovala v septembri a októbri 2015 štyri odborné semináre reflektujúce aktuálne otázky z oblasti verejného obstarávania (novela zákona o verejnom obstarávaní alebo EKS) ako aj infozákona vo vzťahu k verejnému obstarávaniu. Semináre sa uskutočnili v Bratislave, Nitre, Žiline a Košiciach a záujem o ne prejavilo 91 účastníkov.

Pozrite si pozvánku a program a prezentácie letorov:

Prezentácia- JUDr. Pirošík:

Prezentácia- JUDr. Galanda

Prezentácia- JUDr. Nechala

Prezentácia- Michal Piško, Martin Turček

Seminár1 (5) Seminár1 (6) Seminár1 (4)

osf eea loga

Článok je súčasťou dvojročného projektu Monitoring verejného obstarávania, ktorý bol podporený sumou 87 750 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom Fondu je rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

Granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska  a Nórska k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe a k posilňovaniu bilaterálnych vzťahov medzi týmito krajinami a prijímateľskými krajinami v EÚ. Tieto tri krajiny úzko spolupracujú s EÚ na základe Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Výška  Grantov  EHP  a Nórska  pre  obdobie  rokov  2009  –  2014  je  1.79  miliárd  eur,  pričom príspevok  Nórska  tvorí  97%  z celkových  finančných  prostriedkov.  Granty  sú  určené  pre mimovládne  organizácie,  výskumné  a akademické  inštitúcie,  verejné  a súkromné  sektory  v 12 najnovších  členských  štátoch  EÚ,  Grécku,  Portugalsku  a Španielsku.  S darcovskými  štátmi existuje široká spolupráca a aktivity môžu byť vykonávané až do roku 2016.Hlavnými oblasťami podpory sú životné prostredie a klimatické zmeny, posilnenie občianskej spoločnosti, rodová rovnosť, zdravie, deti a mládež , súdnictvo, kultúrne dedičstvo, štipendiá a cezhraničná spolupráca.

Užitočné webové stráky:  www.eeagrants.org  (webová stránka Grantov EHP), www.norwaygrants.org (webová stránka Nórskych grantov), www.osf.sk, www.eeango.sk (webové stránky správcu programu)