Menu Close

Národný systém integrity spravovania na Slovensku

Výsledky hodnotenia národného systému integrity spravovania na Slovensku (NIS) boli zverejnené na tlačovej konferencii dňa 23.2.2012, od kedy je zároveň dostupná hodnotiaca správa NIS, jej zhrnutie a tiež prehľadné grafické vyobrazenie. Hodnotenie zobrazuje stav počas rokov 2010 a 2011.

Jednotlivé piliere

Národný systém integrity spravavania na Slovensku – Zhrnutie

Národný systém integrity spravovania na Slovensku – Hodnotiaca správa

Nis národná rada sr

Nis výkonná moc vláda

Nis výkonná moc prezident

Nis miestna štátna správa

Nis súdnictvo

Nis špecializovaný trestný súd

Nis volebné orgány

Nis politické strany

Nis najvyšší kontrolný úrad

Nis úrad pre verejné obstarávanie

Nis polícia

Nis prokuratúra

Nis ombudsman

Nis občianska spoločnosť

Nis médiá

Nis podnikateľské prostredie

Nis eurofondy

Nis regulačné orgány poskytovateľov služieb

Nis záujmové skupiny

Nis odporúčania

Prevencia a boj proti kriminalite

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov International Visegrad Fund a programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite.

Európska komisia – Directorate-General Home Affairs