Menu Close

Odišla Mária Kolaříková, spoluzakladateľka Transparency International Slovensko

S ľútosťou oznamujeme, že 4.7.2012 zomrela JUDr. Mária Kolaříková, CSc., pedagogička právnickej fakulty Univerzity Komenského, bývalá členka vlády Slovenskej republiky, námestníčka ministra pre správu a privatizáciu národného majetku SR a spoluzakladateľka Transparency International Slovensko.

Ďakujeme jej za pomoc pri budovaní našej organizácie a pri presadzovaní slušnejšieho Slovenska.

Majka, budeš nám chýbať.

Pár osobných slov na rozlúčku s Máriou Kolaříkovou

Keď sme v auguste 1998 dávali s Eugenom Jurzycom a DáškouZemanovičovou dokopy zoznam ľudí, ktorých sme chceli požiadať o podporu pri vytváraní Transparency International Slovensko, Eugen prišiel s menom Márie Kolaříkovej.  Pamätám si, ako ju Eugen pekne opisoval – slušná, pracovitá  a profesionálna. Na naše milé prekvapenie  súhlasila bez akéhokoľvek váhania  a zasadila sa za vytvorenie TIS na Slovensku.

Od prvých chvíľ sme si sadli nielen odborne, ale aj ľudsky.  Diskutovali sme veľa o tom, čo a ako má TIS robiť, aktívne sa zúčastňovala našich aktivít a bola vždy pripravená pomôcť. Bola rada, keď sa TIS darilo presadiť dôležité zmeny. So svojim osobitým šarmom so mnou rozprávala o zladení práce a rodiny a to aj cez svoj príklad. Tešila sa, keď sa mi narodili synovia, a jej radosť bola ozajstná. Ďakujem Ti, Majka, budeš mi chýbať a budem na Teba spomínať s úctou. Boh s Tebou.

Emka

Majka Kolaříková bola pre mňa človekom, ktorého bolo potešením stretnúť. Vedela sa nadchnúť pre to, aby sa veci verejné hýbali k lepšiemu, bola erudovaná a zároveň veľmi ľudská, vedela oceniť naše úsilie na TIS, a tým nám dávala silu pokračovať v protikorupčnom snažení, ktoré mnohí považovali za donquijotské. Bola vzácna aj tým, že vedela počúvať a tak ľudsky pochopiť iných.

Neskôr sme sa stretávali na koncertoch, ktorými sa vedela rovnako nadchnúť a nikdy nezabudla pridať pár viet povzbudenia.

Majka, bolo mi potešením stretnúť tak vzácneho a hodnotného človeka.

Dáška

Pani Márii Kolaříkovej patrí veľká vďaka za podporu našich aktivít. Svojou neúnavnou prácou prispela nielen k zlepšovaniu slovenskej legislatívy, ale podieľala sa aj na jej výklade prostredníctvom publikačnej a lektorskej činnosti  a v neposlednom rade ju uplatňovala aj v praxi.

Veľmi oceňujeme občiansku odvahu postaviť sa na stranu tých, ktorí presadzujú spoločenské zmeny nevyhnutné pre úspešný rozvoj našej spoločnosti. Jedným z takýchto  krokov bolo aj vytvorenie Protikorupčnej charty podnikateľov, ku ktorej sa aktívne prihlásila a verejne deklarovala svoj postoj k otázkam nekalých praktík v podnikaní a v spoločnosti.

Podpora aktivít TIS zo strany rešpektovanej právničky bola pre nás povzbudením v našich aktivitách a zostáva záväzkom do budúcnosti.

Česť Vašej pamiatke.

Pavel Nechala

Slávnostný akt podpisu Protikorupčnej charty podnikateľov na Slovensku, Mária Kolaříková, dňa 30.09.2003