Menu Close

Politici prisľúbili zaviesť protikorupčné opatrenia

Seminár a tlačová konferencia Protikorupčné minimum 2012

Transparency International Slovensko (TIS) v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami zorganizovala seminár a tlačovú konferenciu s názvom Protikorupčné minimum 2012. Seminár a tlačová konferencia sa uskutočnili dňa 23. februára 2012 v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave.  Pozrite si prezentácie, obrazovú prílohu a vypočujte si zvukové nahrávky prezentácií politikov.

Ihneď po skončení tlačovej konferencie nasledoval seminár, ktorý bol rozdelený do dvoch blokov. Cieľom prvej časti seminára bolo poskytnúť účastníkom informácie o protikorupčných nástrojoch, ktoré TIS odporúča prijať v nadchádzajúcom volebnom období, a  to v oblastiach, v ktorých je spoločnosťou najviac vnímaná korupcia (verejné obstarávanie, súdnictvo a politické strany). Zároveň TIS predstavila Systém integrity spravovania na Slovensku, ktorý poukazuje na pripravenosť a rolu jednotlivých štátnych inštitúcii pri obmedzovaní korupcie.

druhej časti  seminára mali príležitosť jednotlivé politické strany a hnutia kandidujúce v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v krátkosti predstaviť svoj protikorupčný program.

Seminára sa zúčastnili medzi inými predstavitelia politických strán, verejní funkcionárov, medzinárodní predstavitelia, experti zo súkromného a neziskového sektora, a tiež zástupcovia médií. Účasť na seminári bola bezplatná.

PREZENTÁCIE

ZVUKOVÉ NAHRÁVKY prezentácií politických predstaviteľov*

* strany SNS a SMK odmietli účasť

PUBLIKÁCIE na stiahnutie, ktoré boli distribuované počas seminára

OBRAZOVÁ GALÉRIA

Staré

Seminár a tlačová konferencia sa uskutočnili vďaka podpore:

Prevencia a boj proti kriminalite

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov International Visegrad Fund a programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite.

Európska komisia – Directorate-General Home Affairs

Related Posts

  • Tab Title 1
  • Tab Title 2
  • Tab Title 3

Bránime kľúčový nástroj občianskej kontroly – právo pýtať si od štátu informácie. Kontroluje férovosť a financovanie volieb. A berieme na zodpovednosť aj médiá, aby tu existovala aj vecná, nie zaujatá, konšpirátorská či povrchná kritika práce novinárov.

Suma, ktorú na parlamentné voľby vynaložili strany v roku 2020, bola historicky najvyššia

Zdroj: Volebné výkazy strán

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.