Menu Close

Politici prisľúbili zaviesť protikorupčné opatrenia

Seminár a tlačová konferencia Protikorupčné minimum 2012

Transparency International Slovensko (TIS) v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami zorganizovala seminár a tlačovú konferenciu s názvom Protikorupčné minimum 2012. Seminár a tlačová konferencia sa uskutočnili dňa 23. februára 2012 v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave.  Pozrite si prezentácie, obrazovú prílohu a vypočujte si zvukové nahrávky prezentácií politikov.

Ihneď po skončení tlačovej konferencie nasledoval seminár, ktorý bol rozdelený do dvoch blokov. Cieľom prvej časti seminára bolo poskytnúť účastníkom informácie o protikorupčných nástrojoch, ktoré TIS odporúča prijať v nadchádzajúcom volebnom období, a  to v oblastiach, v ktorých je spoločnosťou najviac vnímaná korupcia (verejné obstarávanie, súdnictvo a politické strany). Zároveň TIS predstavila Systém integrity spravovania na Slovensku, ktorý poukazuje na pripravenosť a rolu jednotlivých štátnych inštitúcii pri obmedzovaní korupcie.

druhej časti  seminára mali príležitosť jednotlivé politické strany a hnutia kandidujúce v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v krátkosti predstaviť svoj protikorupčný program.

Seminára sa zúčastnili medzi inými predstavitelia politických strán, verejní funkcionárov, medzinárodní predstavitelia, experti zo súkromného a neziskového sektora, a tiež zástupcovia médií. Účasť na seminári bola bezplatná.

PREZENTÁCIE

ZVUKOVÉ NAHRÁVKY prezentácií politických predstaviteľov*

* strany SNS a SMK odmietli účasť

PUBLIKÁCIE na stiahnutie, ktoré boli distribuované počas seminára

OBRAZOVÁ GALÉRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staré

Seminár a tlačová konferencia sa uskutočnili vďaka podpore:

Prevencia a boj proti kriminalite

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov International Visegrad Fund a programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite.

Európska komisia – Directorate-General Home Affairs