Menu Close

Seminár TIS: Verejná kontrola miestnej samosprávy 2012- prezentácie

Transparency nedávno zorganizovala pre aktívnych občanov či novinárov so záujmom o tému transparentnosti seminár “Verejná kontrola miestnej samosprávy”, ktorý sa uskutočnil v dňoch 20. – 22. júla 2012 v Lúčkach. Seminár začal v piatok podvečer diskusiou s bratislavským mestským poslancom Jánom Budajom.  Nasledovali odborné témy, ktorých ambíciou bolo zvýšiť kompetencie zúčastnených v oblasti verejnej kontroly moci na úrovni miestnej samosprávy (najmä miest) – verejná kontrola cez zverejňované zmluvy (Pirošík, Kurian), regionálna verejná správa (Galanda, Jacko) a odpadové (Vrbický) a tepelné hospodárstvo (Kerdík). Seminár ponúkol výbornú možnosť zdieľať svoje problémy a skúsenosti z boja za transparentnejšie samosprávy s kolegami z iných miest či obcí.

Pozrite si detailný program.

Na seminári odzneli tieto prezentácie:

František Belko- Tepelné hospodárstvo a samosprávy

Milan Galanda- Rozhodovanie na miestnej verejnej správe

Vlado Pirošík- Aktuálne legislatívne zmeny s dôrazom na zákon o slobode informácií

Ľuboš Vrbický- Odpadové hospodárstvo a samosprávy

Tomáš Jacko- Výsledky hodnotenia Národného systému integrity spravovania na Slovensku

 

Prezentácie, ktoré odzneli na seminári minulý rok, môžete nájsť na tomto odkaze.