Menu Close

Slovensko je na chvoste Európy v ochrane whistleblowerov

Nová štúdia Transparency International zaradila Slovensko medzi sedem krajín s najslabšou právnou ochranou oznamovateľov korupcie, tzv. whistleblowerov. Naopak najlepšiu legislatívu má Veľká Británia, Slovinsko, Rumunsko a Luxembursko.

Slovensku chýba zákon aj inštitúcia, ktorá by problematiku oznamovania nekalých praktík zastrešovala. Ochrana oznamovateľov pred šikanou či stratou práce je slabá a možnosť ich odmenenia za ochranu verejného záujmu neexistuje. Navyše ani reakcie politikov nesvedčia o vítaní odvahy whistleblowerov. Neprekvapuje, že len 5% opýtaných by na Slovensku určite nahlásili korupciu na polícii. Ak má Slovensko spraviť pokrok v boji proti korupcii, malo by zaviesť aj právnu ochrana whistleblowerov.

Pozrite si kompletnú verziu štúdie v angličtine <http://files.transparency.org/content/download/697/2995/file/2013_WhistleblowingInEurope_EN.pdf>, či rozšírenú kapitolu o Slovensku v slovenčine.