Menu Close

Štát nakupoval v roku 2011 efektívnejšie

Objem tendrov s viac ako piatimi uchádzačmi sa za dva roky zdvojnásobil

Firmy o štátne zákazky súťažili v minulom roku viac a štát tak dosiahol vyššie úspory ako v predchádzajúcich rokoch. Nákupy s jedným uchádzačom klesli za posledné tri roky zo 47% na 38% objemu všetkých tendrov, kým na druhej strane z desatiny na pätinu vzrástol objem obstarávania, v ktorom súťažilo aspoň päť firiem. Priemerná úspora oproti predpokladanej cene dosiahla minulý rok 14%, kým v roku 2009 to bolo len 5%. Vyplýva to z analýzy kvality verejného obstarávania v rokoch 2009-2011, ktorú pripravila Transparency International Slovensko.

Kým v roku 2009 o verejné zákazky v priemere súťažili 2,3 firmy, minulý rok to už bolo 3,6 uchádzačov. Vysoká účasť spoločností v tendroch pozitívne vplýva na kvalitu a výhodnosť ponúk. Slovensko tak za dva roky stiahlo na polovicu zaostávanie oproti krajinám EÚ,  kde o priemerný tender súťaží päť dodávateľov.

 

 

Hlavným dôvodom zvýšenia súťaživosti a výhodnosti ponúkaných cien je okrem ekonomickej krízy najmä masové zavedenie elektronických aukcií a sprísnenie postupu užšou súťažou. V druhej polovici roka 2011 sa e-aukcia používala už v každom štvrtom tendri, kým v roku 2009 to bolo v každom 140. obstarávaní.

Ako ukázala minuloročná štúdia Transparency, úspory pri aukciách sú v priemere dvojnásobné oproti tendrom s klasickou metódou jedného kola ponúk.

Minulý rok celý verejný sektor zadal zákazky za 2,5 miliardy eur. Práve štátne tendre sú podľa prieskumov medzi podnikateľmi oblasťou vysoko náchylnou na klientelizmus a korupciu.

V štúdii čerpala Transparency dáta o výsledkoch verejného obstarávanie z aplikácie Otvorené verejné obstarávanie (tender.sme.sk). Celá analýza je prístupná online na http://bit.ly/Obstaravanie2011.

Projekt monitoringu kvality štátnych zákaziek bol podporený zo zdrojov Siemens Integrity Initiative.

Kontakt:

Gabriel Šípoš, TIS, 02 5341 7207