Menu Close

Vyhlasujeme súťaž o najlepšie využitie dát Otvorených zmlúv

Pátrajte s nami po podozrivých verejných zmluvách !

Transparency vyhlasuje súťaž pre študentov, o čo najlepšie využitie dát portálu  www.otvorenezmluvy.sk, ktorý umožňuje občanom čítať, vyhľadávať, komentovať a posudzovať výhodnosť povinne zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami. Dvaja najlepší súťažiaci získajú jednomesačnú stáž v Transparency Slovensko honorovanú €500 eurami.

Uzávierka sútaže je 10. mája 2012, bližšie informácie v prezentácii:


 

 

 


Zdroje dát:

www.otvorenezmluvy.sk

stránky samospráv so zmluvami – zoznam tu

rôzne ďalšie databázy – Datanest Aliancie Fair-Play


Zistenia pre inšpiráciu:

 

Tomáš Kulich: Nuly v politike

Michal Piško, SME: Univerzita nakúpila MacBooky po deväťtisíc eur

Mikuláš Jesenský, Korzár: Medzilaborce kúpili hviezdy za desaťtisíce eur


Často kladené otázky a odpovede k sútaži.

  1. Čo je úlohou sútažiacich?Úlohou je využiť informácie dostupné na portáli www.otvorenezmluvy.sk a spracovať z nich publicisticky zaujímavé zistenie. Je možné využiť ľubovoľné texty zmlúv alebo databázu projektu ako aj iné dostupné informačné zdroje.
  2. Čo je dobré zistenie?Dobré zistenie poukazuje odhaľuje problém (napr. neefektivitu, možné korupčné konanie) alebo na základe dát takéto podozrenie vyvracia. Dobré zistenie je finančne významné a prípadne poukazuje na doteraz nepoznané problémy.
  3. Akú formu má mať zistenie? Musí to byť už napísaný článok?Zistenie nemusí byť hotový článok.  Stačí zaslať krátke zistenie s údajmi a zmluvami, na základe, ktorých k zisteniu dospel. Víťaz bude môcť prepísať výsledok v rámci svojej stáže.
  4. Kto sa môže zapojiť?Zapojiť sa môže akýkoľvek študent vysokej školy na Slovensku alebo v zahraničí.

  5. Dokedy musím poslať svoje zistenie?Svoje zistenie môžete zaslať do 13. hodiny 10. mája 2012.
  6. Môžem sa zapojiť aj keď nemám záujem o stáž?Áno, ale výhra samotná je naviazaná na vykonanie stáže.

  7. Aké sú podmienky stáže? Víťazi získajú možnosť jednomesačnej stáže v Transparency Slovensko honorovanej 500 eurami. Stáž nevyžaduje nutne prítomnosť v Bratislave, musí byť dokončená do konca augusta 2012.
  8. Chcem sa poradiť o svojom zámere, čo mám spraviť?Napíšte na kurian@transparency.sk. V rozumnej miere sa budeme snažiť poradiť.