Menu Close

TIS nominovala Jozefa Žaťka na Cenu Integrity pre rok 2012

Žaťko je príkladom bojovníka proti korupcii v polícii a vo futbale

Slovenským kandidátom pre celosvetovú Cenu Integrity, udeľovanú Transparency International každý rok ľuďom za odvahu v boju proti korupcii, je Jozef Žaťko. Slovenská pobočka Transparency International Slovensko (TIS) Žaťka nominovala za jeho opakovanú snahu upozorniť na nekalé praktiky v dvoch oblastiach, v ktorých sa dlhodobo nedarí korupciu odhaľovať – v polícii a futbale.

V roku 2010 Žaťko upozornil na podvody s benzínom u vodičov vysokých ústavných činiteľov. Za svoje podanie a medializáciu bol Žaťko šikanovaný a postihnutý znížením platu. Sankcie mu boli čiastočne odpustené a jeho povesť bola rehabilitovaná až po takmer roku od jeho podania. Zároveň sa aj sprísnilo monitorovanie práce ochrankárov.

V lete tohto roka Žaťko už z pozície futbalového rozhodcu ako druhý slovenský rozhodca zverejnil svoje osobné skúsenosti s ponúkaním úplatkov vo futbale. Fanúšikovia i odborná verejnosť dlhodobo poukazujú na prítomnosť korupcie v najpopulárnejšom športe na Slovensku. Napriek tomu boli odsúdení doteraz len dvaja funkcionári.

Takmer každý korupčný čin má niekoľko svedkov. Pre Slovensko je dôležité, aby nezainteresovaní ľudia so znalosťou nekalých praktík svoje zistenia nahlasovali. Podľa prieskumu TIS z januára 2012 je to ochotných urobiť len pätina občanov, pretože väčšina sa obáva odvety, šikanovania, či nezáujmu polície skutok objasniť. Aj preto TIS odporúča prijatie komplexnej legislatívy pre ochranu týchto svedkov, tzv. whistleblowerov.

Transparency International udeľuje Ceny Integrity od roku 2000. K jej laureátom patria aj Sergej Magnický, ruský právnik,  ktorého boj proti skorumpovaným ruským úradníkom skončil jeho smrťou vo väzení, či Ana Hazare, známy protikorupčný aktivista z Indie. Cenu v roku 2002 získala aj sudkyňa Jana Dubovcová za snahu očistiť slovenské súdy od korupcie. Dubovcová je od marca tohto roku  verejnou ochrankyňou práv.

Vyhlásenie nositeľov Ceny Integrity pre tento rok sa uskutoční v hlavnom meste Brazílie v novembri 2012.

Kontakt: Pavel Nechala,   0908 726501 alebo nechala@transparency.sk