Menu Close

Transparency má novú Správnu radu

V piatok 24.mája sa po prvýkrát stretla novo vytvorená Správna rada Transparency International Slovensko. Jej členmi sú zakladatelia organizácie Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová, Eugen Jurzyca ako aj ústavny právnik Ján Mazák a manažér Ľuboš Lopatka. Úlohou Správnej rady je určovať stratégiu neziskovky, pomáhať s fundraisingom, menovať riaditeľa a dozorovať jeho prácu.

Členovia rady ocenili doterajšie aktivity Transparency a diskutovali o možnostiach nových projektov, či už v oblasti zvyšovania kvality verejnej správy, reformy financovania politických strán či kontroly efektívnosti štátnych firiem v porovnaní so súkromnými podnikmi.

Mandát členov Správnej rady je podľa stanov určený na sedem rokov. Poradným orgánom Transprency ostáva Aliancia pre transparentnosť.