Menu Close

Transparency ponúka bezplatné online protikorupčné vzdelávanie všetkým slovenským samosprávam

Korupcia na Slovensku sa týka celého verejného sektora, teda štátnej správy, samosprávnych inštitúcii a verejných firiem. Aj keď verejný sektor nie je monolit a korupcia má v jednotlivých inštitúciách verejného sektora rôzne podoby a intenzitu, je možné zadefinovať stratégiu, ktorá po jej modifikovaní na konkrétnu inštitúciu pomôže jej lídrom popasovať sa s korupciou. A k tomu by mal podľa riaditeľa Transparency Gabriela Šípoša dopomôcť nový inovatívny nástroj TIS – e-learningový kurz pre obmedzovanie korupcie v miestnej samospráve na Slovensku. Uvedený kurz, ktorý nájdete na http://transparency.edeatest.sk/moodle/course/view.php?id=2, je zložený z troch hlavných častí:

– v prvej sa záujemca o protikorupčnú reformu dozvie, čo je korupcia, aké má dopady či príčiny a ako sa môže merať. Ide o pomerne všeobecnú časť, ktorá je doplnená slovenskými reáliami v danej oblasti.

– druhá časť poskytuje návod, ako postaviť protikorupčnú stratégiu v konkrétnej inštitúcii. Dôležitou súčasťou je auto-diagnostika, ktorá umožňuje lepšie spoznať slabé miesta konkrétnej samosprávy.

– tretia časť je svojim rozsahom najväčšia. Venuje sa konkrétnym protikorupčným nástrojom, tak aby sa systémovo obmedzil priestor pre korupciu v jednotlivých decíznych oblastiach miestnej samosprávy.

Emília Sičáková-Beblavá z Transparency uvádza, že pre lepšie pochopenie danej problematiky Transparency pripravila rozhovory s ľuďmi, ktorí sa boju proti korupcii v samosprávach venujú. Ponúkame aj prehľad relevantnej legislatívy k príslušným témam, linky a príklady dobrej praxe. Ako príklad uvádza rozhovor s Jozefom Mečiarom zo Šale či Jozefom Petrášom z Martina, teda z miest, ktoré sú lídrami v snahe obmedzovať korupciu v slovenskej miestnej samospráve.

Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovensko