Menu Close

TIS spustila kampaň za zmenu financovania politiky na Slovensku

Mimovládny sektor vyzýva politické strany na dodržanie sľubu

Transparency International Slovensko (TIS), Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) spoločne so zástupcami ďalších mimovládnych organizácií a občanmi Slovenskej republiky vyzývajú parlamentné politické strany, aby splnili svoj verejný záväzok a navrhli a prijali účinný zákon, ktorým sa zvýši kontrola a transparentnosť financovania politických strán na Slovensku.

Všetkých šesť súčasných parlamentných strán pristúpilo pred parlamentnými voľbami vo februári 2012 k verejnému záväzku presadzovať protikorupčné opatrenia  v oblasti financovania politických strán v nasledovnom rozsahu:

 1. Vytvoriť nestranný a dôveryhodný kontrolný orgán zameraný na kontrolu  financovania straníckych aktivít a tiež uplatňovanie ústavného zákona o tzv. konflikte záujmov. Voľba kolektívneho orgánu by mala byť rozdelená na viacero voliteľov (napr. parlament, ombudsman, Ústavný súd SR, mimovládne organizácie). Tento nestranný orgán musí byť dostatočne personálne a finančne vybavený.
 2. Vytvoriť mechanizmus na podporu získavania darov od väčšieho počtu právnických osôb alebo fyzických osôb, napríklad viazaním časti štátnych príspevkov na deklarované neštátne.
 3. Zaviesť povinné deklarovanie príjmov a výdavkov aj samotných kandidátov na centrálnej aj komunálnej úrovni.
 4. Spresniť majetkové priznania politikov a doplniť aj o deklarovanie ich záujmov.
 5. Zaviesť centrálnu evidenciu príjmov a výdavkov politických strán a dennú aktualizáciu údajov. Centrálnu evidenciu by prevádzkovala inštitúcia pre dohľad a kontrolu nad financovaním politických strán.
 6. Zverejňovať bezodplatné plnenia (nepeňažné príjmy) na realizáciu straníckych aktivít od tretích osôb v rovnakom rozsahu ako dary.
 7. Sprísniť sankcie pri neplnení si zákonných povinností, možnosť uložiť sankcie aj jednotlivcom – kandidátom za porušenie povinnosti deklarovať vynaložené prostriedky na kampaň.

Záväzky strán[1]:

strana/záväzok

1

2

3

4

5

6

7

KDH

iné

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

Most-Híd

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

OĽaNO

ÁNO

iné

ANO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

SAS

ÁNO

ÁNO (obmedzene)

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

SDKÚ-DS

ÁNO

ÁNO (obmedzene)

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Smer-SD

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Predstavitelia parlamentných strán sa verejne zaviazali tieto opatrenia v prípade získania dôvery a zvolenia do NR SR navrhnúť a podporiť v prvom roku funkčného obdobia NR SR, t.j. do 4. apríla 2013.

Sedembodový balíček k ozdraveniu verejného života aj v reakcii na kauzu Gorila navrhli TIS, INEKO a Inštitút SGI politickým stranám. Obsahuje sprehľadnenie financovania politiky, majetkových pomerov politikov a ich možných konfliktov záujmov.

Mimovládne organizácie zároveň spúšťajú verejnú podpisovú kampaň, ktorá bude prebiehať cez internet na webstránke Changenet.sk. Občania si zároveň môžu stiahnuť pohľadnicu, ktorú môžu zaslať svojim poslancom ako pripomenutie ich verejného predvolebného sľubu.

Politickým stranám do splnenia sľubu sprehľadniť financovanie politiky ostáva ešte 198 dní. Uplynula už takmer polovica času na plnenie sľubu a nezaznamenali sme zatiaľ žiadnu prípravu na predloženie sľúbenej úpravy.

K verejnej výzve sa zatiaľ pripojili:

Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS)
Peter Goliaš, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)
Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
Robert Kičina, riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS)
Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO)
Oľga Reptová, analytička MESA 10 a členka Aliancie za transparentnosť a boj proti korupcii
Emília Sičáková-Beblavá, programová riaditeľka TIS
Pavel Nechala, právnik TIS
Daniela Zemanovičová, VŠ pedagóg FM UK v Bratislave
Nora Slišková, šéfredaktorka denníka Pravda
Pavel Sibyla, novinár časopisu Trend
Jaroslav Ivor, dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy
Milan Galanda, právnik
Jiří Vlach, odborník na verejné obstarávanie
Erik Láštic, VŠ pedagóg FiF UK v Bratislave

Výskum TIS o kontrole peňazí v politike konštatuje, že legislatíva o financovaní rôznych politických aktivít je rozdrobená, nedostačujúca a hlavne bez účinných orgánov, ktoré by ju kontrolovali.  Riešením je vytvorenie kompetentného, nezávislého orgánu, ktorý by dozeral na financovanie politických strán a konflikty záujmov.

TIS navrhuje:

 • zjednotiť volebnú legislatívu;
 • vytvoriť kompetentný, nezávislý orgán – stálu Ústrednú volebnú komisiu – ktorá by dozerala na financovanie politických strán.

Ústredná volebná komisia by mala:

 • kontrolovať bežné aj volebné výdavky politických strán a kandidátov;
 • dohliadať aj na nefinančné plnenia pre strany mimo kampane;
 • regulovať politické aktivity tretích strán (napr. občianskych združení v prospech strán);
 • sankcionovať a žalovať porušenie pravidiel.

Nestrannosť Úradu by mala byť dosiahnutá rozdelením právomoci menovať komisárov medzi viacero ústavných inštitúcií podobne ako pri Ústavnom súde, dlhým mandátom  a prísnymi predpokladmi politickej neangažovanosti komisárov. Dostatočné personálne a straníckym vplyvom nepodliehajúce finančné zdroje sú ďalším nevyhnutným predpokladom nezávislosti a profesionality Úradu.

Štúdia konštatuje, že ani funkčná, nezávislá komisia nebude všeliekom pre čistotu verejného života. Bude odkázaná na spoluprácu s políciou, prokuratúrou a súdmi, ktorých výkony v politicky citlivých situáciách na Slovensku sa ukázali ako problematické. Môže byť však dobrým a relatívne lacným príspevkom k očiste politického života.

Na stiahnutie:

Kontakt pre médiá:

TIS (Emília Sičáková-Beblavá/Gabriel Šípoš)
+421 2 5341 7207
Email: ema@transparency.sk; sipos@transparency.sk

INEKO (Peter Goliaš)
+421 2 5341 1020
Email: golias@ineko.sk

SGI (Ctibor Košťál)
0910 444 636
Email: kostal@governance.sk


[1] Pôvodná výzva vrátane odpovedí jednotlivých strán je prístupná na webstránke: https://www.transparency.sk/zaviazu-sa-politicke-strany-sprisnit-kontrolu-ich-financovania/ .

Štúdia Dohľadový orgán ako spôsob riešenia kontroly financií v politike na Slovensku bola vypracovaná v rámci projektu Národný systém integrity spravovania, ktorý je financovaný programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite: Európska komisia – Directorate-General Home Affairs; a tiež za podpory International Visegrad Fund a Nadácie otvorenej spoločnosti.