Menu Close

Výmena skúseností s bojom proti schránkovým firmám

Dátum trvania: Apríl 2016

Ľudia: Gabriel Šípoš, Michal Piško, Barbora Tholtová

Donor: Financial mechanism (EEA) /Finančný mechanizmus (EHP) 2009-2014

O projekte: Schránkové firmy sa v uplynulom volebnom období stali symbolom zlyhávajúceho štátu pri presadzovaní efektívneho a transparentného výkonu verejnej služby. Viaceré kauzy v oblasti dopravy či zdravotníctva odhalili, že štát nedokáže účinne odsledovať, na koho účtoch peniaze napokon končia a z verejných zákaziek tak môžu profitovať aj ľudia napojení na politiku.

Účinné riešenie nepriniesol ani protischránkový zákon schválený v roku 2015 a nová vláda si tak jeho vylepšenie zapísala aj do programového vyhlásenia.

Vyriešiť tento problém však zďaleka nie je jednouché, rôznymi spôsobmi sa o to pokúšajú vlády po celom svete. Jednou z prvých európskych krajín, ktorá začala bojovať so schránkovými firmami je Nórsko, v rámci projektu „Výmena skúseností s bojom proti schránkovým firmám“ sme sa preto rozhodli pozrieť, do akej miery by sa ich skúsenosťami mohlo inšpirovať aj Slovensko.

Súčasťou projektu je aj štúdia dobrej praxe z nórskych samospráv.

Výstupy:

Aktivita č.1 – Študijná cesta do Nórska
V rámci štúdijnej cesty do Nórska v apríli 2016 sme absolvovali stretnutia so zástupcami štátnych, mimovládnych i sektorových organizácií a to Transparency International Norway, Tax Justice Network Norway, Ministry of Local Government, Parliamentary Ombudsman, Finance Norway, ako aj s predstaviteľmi mesta Asker a zástupcami nórskych médií.

Program štúdijnej cesty si môžete pozrieť tu: Agenda – visit TI Slovakia

Aktivita č.2 – Prípadové štúdie a analýzy

Výstup 1:  Analýza zhŕňajúca dobrú prax z boja proti schránkam v Nórsku a zlú prax zo Slovenska s odporúčaniami: Boj proti schránkam nestačí

Výstup 2: Prípadová štúdia na tému – Ako na Slovensku bojujú úrady so schránkovými firmami v biznise so štátom: Schránkové firmy sa zľakli a sťahujú sa – na Slovensko

Výstup 3: Zber dát a štúdia napísaná nórskymi autormi o boji nórskych úradov so schránkovými firmami v biznise so štátom: Study – Transparency in Beneficial ownership- the case of Norway (pôvodne publikovaná na stránke TIS)

Výstup 4: Výskum a štúdia o manažovaní a transparentnosti nórskych samospráv napísaná slovenskými autormi: Čo sa v boji proti korupcii od Nórov nenaučíme (pôvodne publikovaný na stránke TIS)

„Projekt „Výmena skúseností s bojom proti schránkovým firmám“ bol podporený sumou 5.116,00 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Výmena skúseností s bojom proti schránkovým firmám “ je výmena poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami.

Užitočné webové stráky:  www.eeagrants.org  (webová stránka Grantov EHP), www.norwaygrants.org (webová stránka Nórskych grantov), www.osf.skwww.eeango.sk (webové stránky správcu programu)