Menu Close

Workshop: Ako zvýšiť transparentnosť v miestnej samospráve?

V Transparency International Slovensko sme zástupcov miest pozvali na workshop zameraný na zvyšovanie transparentnosti v miestnych samosprávach

Workshop Ako zvýšiť transparentnosť v miestnej samospráve? sa konal 27. februára 2013 (v stredu) v dopoludňajších hodinách.

Na workshope odzneli 2 prednášky:

 • E-learningový kurz ako inovatívny nástroj pre obmedzovanie korupcie v miestnej samospráve, v ktorej sme sa zamerali najmä na otázky:
  • Ako postaviť protikorupčnú stratégiu?
  • Aké protikorupčné nástroje sa dajú použiť?
  • Ako v tom samosprávam pomôže E-learning?

  Pre viac informácií o tejto téme Vám odporúčame navštíviť stránku E-learningového kurzu, ktorý bol prezentovaný v rámci tejto prednášky.

 • Analýza výsledkov rebríčka Otvorená samospráva ’12, v ktorej sme sa pozreli na:
  • Najčastejšie problémy samospráv, ktoré sa objavili pri hodnotení Transparency International
  • Prípadové štúdie z jednotlivých hodnotených miest
  • Odporúčania a priestor na zlepšenie podľa jednotlivých oblastí

  Prezentáciu, ktorá odznela na workshope, nájdete tu. Viac informácií o hodnotení a konkrétnych výsledkoch rebríčka Otvorená samospráva 2012 nájdete na stránke http://mesta2012.transparency.sk

Ďakujeme za Vašu účasť!