Menu Close

Workshop Systém integrity spravovania na Slovensku

22. septembra 2011 sa v Bratislave uskutočnil workshop s názvom Systém integrity spravovania na Slovensku. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia prokuratúry, tretieho sektora, NKÚ, PMÚ, Kancelárie verejného ochrancu práv, poslanci NR SR,  a ďalší významní predstavitelia verejného a súkromného sektora. Cieľom workshopu bolo získať prvé reakcie na rozpracovanú hodnotiacu správu systému integrity spravovania na Slovensku a zároveň hľadať konkrétne riešenia na zlepšenie fungovania systému integrity.

Organizácia Transparency International Slovensko (TIS) je v období 2010 – 2012 miestnym partnerom projektu Systémy integrity spravovania v Európe (European National Integrity Systems – ENIS) financovaným Európskou komisiou. Projekt skúma pripravenosť štátnych inštitúcii na korupčné situácie a teda ich protikorupčné politiky. V rámci projektu je uskutočňovaný komparatívny výskum a to súčasne v 23 európskych krajinách, súčasťou ktorého bol aj workshop, ktorý bol určený hlavne pre odbornú verejnosť. Výsledky výskumov budú prezentované širokej verejnosti približne na konci novembra 2011.

Výsledky budú pre TIS podkladom pre definovanie ďalších aktivít v oblasti obmedzovania korupcie a to hlavne presadzovanie nevyhnutných zmien v jednotlivých oblastiach pôsobenia verejného sektora na Slovensku.

FOTKY

Viac informácií o projekte Systém integrity spravovania na Slovensku.

Prevencia a boj proti kriminalite

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov International Visegrad Fund a programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite.

Európska komisia – Directorate-General Home Affairs