Menu Close

Zaviažu sa politické strany sprísniť kontrolu ich financovania?

Tri mimovládky ponúkajú stranám možnosť predvolebného verejného prísľubu.

Transparency International Slovensko, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI dnes napísali list predstaviteľom hlavných politických strán so žiadosťou o verejný záväzok, nakoľko sú ochotní predložiť pri prípadnej účasti v parlamente návrhy, ktoré by sprísnili kontrolu financovania politikov. Medzi sedem predkladaných záväzkov patrí aj zriadenie nezávislej inštitúcie na kontrolu financovania, naviazanie časti štátnych príspevkov pre strany na deklarované súkromné dary či sprísnenie vykazovania majetkových priznaní. Tri mimovládne organizácie dňa 15. februára zverejnia, či sú politické strany ochotné záväzky splniť tak, že do roku od podpisu ich aj predložia vo forme návrhov do parlamentu.

Iniciatíva smeruje k podpore riešení, ktoré by znížili priestor pre korupčné, prípadne skryté financovanie politických strán.

Pozrite si celý list a formu verejného prísľubu so siedmimi konkrétnymi záväzkami.

ODPOVEDE STRÁN

 

Výzva k verejnému prísľubu zlepšenia kontroly financovania politických strán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View more presentations from tis1