Menu Close

Ako nahlásiť korupciu

Právna protikorupčná poradňa TIS vo februári 2011 kvôli nedostatku peňazí ukončila svoju činnosť. Skúsenosti z nášho poradenstva sme však zhrnuli do Manuálu, v ktorom nájdete rady, na koho a s akým podaním sa obrátiť v prípade podozrenia z korupčného správania vo vašom okolí. Tiež nájdete tipy, na aké informácie od štátnych či samosprávnych inštitúcií máte právo, a ako ich vyžadovať, prípadne ako sa brániť neoprávneným zamietnutiam infožiadostí.

Právna protikorupčná poradňa TIS vo februári 2011 kvôli nedostatku
peňazí ukončila svoju činnosť. Skúsenosti z nášho poradenstva sme
zhrnuli do Manuálu, v ktorom nájdete rady, na koho a s akým podaním sa
obrátiť v prípade podozrenia z korupčného správania vo vašom okolí. Tiež
  nájdete tipy, na aké informácie od štátnych či samosprávnych
inštitúcií máte právo, a ako ich vyžadovať, prípadne ako sa brániť
neoprávneným zamietnutiam infožiadostí.