Menu Close

Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení v meste Martin

V máji 2011 mesto Martin získalo za protikorupčný audit cenu OSN za  verejnú službu.

Chronológia projektu Audit a príprava protikorupčných opatrení v meste Martin

Working paper Transparency International Korupcia a miestna samospráva (v angličtine) / október 2009

Správa TIS o projekte – Transparentná miestna samospráva (v angličtine) / február 2009

Návrh protikorupčných opatrení pre mesto Martin (správa k druhej fáze projektu) / január 2009

Mesto Martin už pozná svoje korupčné slabiny a chce ich odstrániť /16.september 2008

Správa TIS z auditu politík (správa k prvej fáze projektu) /september 2008

Mesto Martin má ambíciu stať sa vlajkovou loďou v boji proti korupcii /22. júl 2008

Ľudia: Emília Sičáková – Beblavá, Ivan Rončák, Vladimír Pirošík, Miroslava Pagáčová, Jiří Vlach, Pavel Nechala, Ľubica Slimáková