Menu Close

Excelentnosť a integrita vo verejnom obstarávaní 2010

V dňoch 19. a 20. mája 2010 sa uskutočnili dva jednodňové semináre o transparentnosti a integrite verejného obstarávania a pri nakladaní s eurofondami, primárne zamerané na predstavenie a diskusiu o protikorupčných nástrojoch, ktorých použitím je možné obmedziť priestor pre korupciu pri verejnom obstarávaní. Diskutovalo sa o posilňovaní transparentnosti cez prístup k informáciám, ale aj o elektronických aukciáchrozhodnutiach Európskeho súdneho dvora v kontexte správneho verejného obstarávania. Seminárov sa zúčastnilo viac ako 130 účastníkov z celého Slovenska pôsobiacich jednak v štátnej správe, územnej samospráve, ako aj v súkromnom sektore.

Program a prezentácie zo seminára

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou (OLAF) v rámci  Hercule II Programme 2007 – 2013: Akčný plán Spoločenstiev na podporu aktivít v oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstiev.

Ľudia: Emília Sičáková – Beblavá, Miroslava Pagáčová