Menu Close

Otvorené súdy

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť prístup verejnosti k informáciam o činnosti súdov a sudcov ako aj prispieť  k eliminácii paušalizujúcich tvrdení typuvšetci sudcovia sú skorumpovaní” . Na novej webovej stránke (www.otvorenesudy.sk), sa budeme snažiť poskytnúť používateľom nástroj, ktorý by od seba odlíšil lepších a horších sudcov prostredníctvom spracovania už dostupných ale roztrúsených informácii. Stránka zjednoduší prístup k informáciám  prostredníctvom pokročilého vyhľadávania v pravidelne aktualizovaných rozhodnutiach súdov a programe pojednávaní. Zároveň chceme na stránke informovať o chystaných, prebiehajúcich a ukončených výberových konaniach na pozície sudcov, predsedov súdov a predsedov senátov, a tak umožniť verejnosti ľahšie kontrolovať kto do súdnictva vstupuje a následný kariérny rast sudcov.

Lepší prístup k informáciám by mal viesť vo väčšine prípadov k väčšej dôvere v súdny systém, zníženiu pocitu z politizácie, tam kde nie je, ale aj k vytvorenie kanálu na vyvodzovanie zodpovednosti voči súdnemu systému.
Súdnictvo našu pozornosť potrebuje – podľa posledného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, len 29% opýtaných verilo slovenským sudcom. Toto číslo je obdobné v mnohých krajinách s nízkou kvalitou demokracie. Napriek tomu faktom ostáva, že sudcovia sa musia verejnosti zodpovedať menej ako politici alebo zamestanci v štátnej správe – obzvlášť kvôli obmedzeniam infozákona v prípade ochrany osobných údajov alebo obmedzeniam vyplývajúcich z prezumpcie neviny.

Mediálne výstupy:

Reštart Slovensko – projekty finalistov – video; Centrum pre filantropiu, 20. november 2012