Menu Close

Seminár TIS Verejná kontrola miestnej samosprávy 2013

Seminár Verejná kontrola miestnej samosprávy, ktorý sa uskutočnil od 26. do 28. júla 2013 v Lúčkach pri Kremnici, sa niesol v slávnostnom duchu, pretože išlo o desiaty ročník tohto pravidelného podujatia, ktoré pripravuje TIS pre miestnych aktivistov a regionálnych novinárov. Zúčastnilo sa ho však aj niekoľko poslancov obecných  a mestských zastupiteľstiev, nakoľko tieto statusy sú na miestnej úrovni často rovnocenné. Pre účastníkov boli pripravené odborné prezentácie z jednotlivých oblastí pôsobenia obcí a miest ako aj fungovania nástrojov verejnej kontroly v samospráve (využitie nových médií pri verejnej kontrole moci, dohľad prokuratúry nad zákonnosťou v samospráve, participatívne rozpočtovanie ako nástroj zapojenia verejnosti do rozhodovania na miestnej úrovni, ochrana osobných údajov verzus právo verejnosti na informácie). Dôležitou súčasťou seminára bola aj diskusia so spisovateľom a aktivistom Jozefom Karikom a výmena skúseností účastníkov s verejnou kontrolou moci na úrovni miestnej samosprávy.

 

Program seminára nájdete tu.

 

Prezentácie lektorov:

–          Jozef Karika: Nové médiá, aktivizmus a kontrola moci

–          Vladimír Pirošík: Právo na informácie vs. ochrana osobných údajov