Menu Close

Stav vnímania korupcie na Slovensku

TIS žiada otvorené výberové konanie na obsadenie postu predsedu ÚVO (22.02.2010)

V súvislosti s diskusiou ohľadom obsadzovania postu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj činnosťou úradu, TIS namiesto politickej nominácie navrhuje vyberať predsedu ÚVO výberovým konaním, vrátane podmienky odbornej znalosti uchádzača v odbore.

Podľa názoru TIS nedošlo v tejto oblasti za uplynulé 4 roky k obmedzeniu korupcie, zlepšenie nevníma ani verejnosť, z ktorej si až ¾ opýtaných myslí, že pri obstarávaní vo verejnom sektore dochádza ku korupcii často alebo takmer vždy. Ročne sa pritom cez verejný sektor obstaráva v objeme zhruba 5 miliárd eur.

TIS preto predkladá 15 opatrení na obmedzenie korupcie a zvýšenie transparentnosti pri VO, medzi hlavnými: zavedenie zodpovednosti ÚVO za efektívnosť obstarávania, zasadenie sa úradu za sprehľadnenie legislatívy a informácií o tendroch, či zavedenie povinných e-aukcií.

Fico aj Dzurinda bojovali s korupciou rovnako slabo (18.12.2009)

Podľa prieskumu verejnej mienky TIS si až šesť z desiatich Slovákov myslí, že súčasná slovenská vláda nemá skutočný záujem riešiť problém korupcie. Pri priamom porovnaní skutkov súčasnej a predchádzajúcej vlády bol ďaleko najčastejšou odpoveďou názor, že obe vlády bojovali proti úplatkárstvu rovnako (45% opýtaných). Podľa expertov TIS však pri analýze protikorupčných aktivít vychádza jednoznačne aktívnejšia vláda M.Dzurindu. Ukazuje sa tiež neochota oznamovať úplatkárstvo polícii, takmer dve tretiny (63%) by nešlo za políciou, ak by im niekto úplatok ponúkal alebo vedeli o niekom, kto úplatky berie.

Každý druhý Slovák vníma súdy ako skorumpované (14.12.2009)

Takmer každý druhý Slovák považuje úplatkárstvo na súdoch a prokuratúre za veľmi rozšírené. Spolu s ministerstvami sa tak súdy radia na druhé miesto v oblastiach, kde je podľa vnímania respondentov najviac úplatkárstva, hneď po zdravotníctve. Navyše, za ostatného tri a pol roka vzrástlo vnímanie uprednostňovania osobných záujmov na úkor verejného záujmu na súdoch až o tretinu. Aj tieto čísla predstavil Gabriel Šípoš na konferencii Výzvy slovenského súdnictva a možnosti zlepšenia existujúceho stavu. Viac informácií v priloženej tlačovej správe.

Správa Stav vnímania korupcie na Slovensku /november 2009

 

Ľudia: Emília Sičáková – Beblavá, Gabriel Šípoš, Miroslava Pagáčová