Menu Close

Transparentnosť a zodpovednosť vo verejných partnerstvách

V júni 2009 pripravila TIS materiál Hodnotenie miery transparentnosti na trhu verejného obstarávania v roku 2008, v ktorom analyzuje transparentnosť trhu nákupov tovarov, služieb a stavebných prác vo verejnom sektore a porovnáva vývoj v danej oblasti za ostatných päť rokov. Autori analýzy vychádzali najmä z údajov, ktoré každoročne zverejňuje Úrad pre verejné obstarávanie.

Publikácia Informačné minimum postupových krokov procesu verejného obstarávania /marec 2009

Štúdia Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku /február 2009

Hodnotenie miery transparentnosti na trhu verejného obstarávania v roku 2007 /jún 2008Ľudia: Emília Sičáková – Beblavá