Menu Close

Transparency spustila Portál dotácií v športe a kultúre

Zobrazuje viac ako 33 tisíc dotácií v rokoch 2004-2010 za takmer 350 miliónov eur.

Ministerstva školstva a kultúry vynaložia ročne približne 60 miliónov eur na dotácie v športe a kultúre, čo odpovedá ročnému rozpočtu 90 tisícového Prešova. O dotáciách však ministerstvá informujú slabo. Na stránkach ministerstiev sa nedá jednoducho zistiť, koľko dotácií a na aký účel vládne inštitúcie rozdali. Slovensku tak dnes nemá centralizovaná databázu pridelených dotácií.

Transparency International Slovensko (TIS) dnes oficiálnym sprevádzkovaním Portálu dotácií v športe a kultúre, dostupný na adrese http://granty.transparency.sk, ukazuje, prečo takúto stránku potrebujeme. Aplikácia na jednom mieste umožňuje prehliadať viac ako 30 tisíc grantov alebo príspevkov na fungovanie pridelených v rokoch 2004-2010 ministerstvami školstva, kultúry Audiovizuálnym fondom alebo Úradom vlády.  Viac ako pätina dát doteraz nebola prístupná v digitálnej forme a bola zdigitalizovaná pre potreby projektu.

Užívateľom sú k dispozícii automaticky generované analytické prehľady podľa oblasti podpory, žiadateľa alebo darcu – môžu tak porovnávať výšku príspevkov v rokoch, alebo zistiť, kto historicky dostával najviac dotácii na vydávanie umeleckých časopisov, alebo podporu mládežníckeho športu.

Sprístupnenie dát je podľa TIS prvým krokom ku skvalitneniu odberných diskusii o cieľoch a sledovaní efektivity vynaložených prostriedkov v rôznych dotačných schémach.

Projekt bol podporený Open Society Institute, jeho zdrojové dáta a kód aplikácie budú voľne dostupné záujemcom, aj štátnym inštitúciám,  na vlastné nekomerčné použitie.

Tlačová správa (PDF)

Ďalšie informácie o projekte rád poskytne

Matej Kurian

Transparency International Slovensko

(+421) 02 5341 7207

kurian@transparency.sk