Menu Close

Za transparentnejšiu samosprávu

Seminár TIS: Protikorupční lídri v samospráve

Seminár TIS Protikorupční lídri v samospráve 2011 bol určený poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev.  V Lúčkach pri Kremnici sa ich od 14. do 16. októbra 2011 stretli takmer tri desiatky. Boli pre nich pripravené odborné prednášky na témy zabezpečovania verejných komunálnych služieb, možností poslanca pri presadzovaní protikorupčnej agendy a tvorby a plánovania verejných priestorov. Okrem toho mali účastníci seminára možnosť diskutovať s vládnym splnomocnencom pre územnú samosprávu a integrovaný manažment povodí a krajiny M. Kováčom a po troch krátkych prezentáciách vedenia volebnej kampane v novembrových komunálnych voľbách a komunikácie s verejnosťou medzi voľbami si vymeniť skúsenosti na tieto témy.

Program seminára nájdete tu.

Prezentácie lektorov:

–          Eva Balážová: Zabezpečovanie verejných komunálnych služieb v samospráve

–          Martina Paulíková: Verejné priestory

Seminár TIS: Verejná kontrola miestnej samosprávy 2011

VIII. ročník seminára Verejná kontrola miestnej samosprávy sa uskutočnil od 22. do 24. júla 2011 v Lúčkach pri Kremnici. Stred Slovenska je tradičným miestom konaní našich seminárov, pretože je dostupný pre účastníkov zo všetkých častí krajiny. Bol určený najmä pre miestnych aktivistov, zúčastnilo sa ho však aj niekoľko poslancov obecných  a mestských zastupiteľstiev, nakoľko tieto statusy sú na miestnej úrovni často rovnocenné. Pre účastníkov boli pripravené odborné prezentácie z jednotlivých oblastí fungovania obcí a miest (stavebné konanie, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, novely zákonov o majetku obcí a o slobodnom prístupe k informáciám) a dva bloky venované využívaniu informačných technológií pri verejnej kontrole moci. Dôležitou súčasťou seminára bola aj diskusia s poslancom NR SR Ondrejom Dostálom o protikorupčnej legislatíve a výmena skúseností účastníkov s verejnou kontrolou moci na úrovni miestnej samosprávy.

Program seminára nájdete tu.

Prezentácie lektorov:

–          Vladimír Dulla: Priestor na korupciu v stavebnom konaní

–          Vladimír Pirošík: Zodpovednosť za škodu samosprávy a nová protikorupčná legislatíva

–          Matej Kurian: Dátové inšpirácie pre samosprávy

–          Marián Kišďurka: Odkaz pre starostu – 16 mesiacov projektu

Ľudia: Ivan Rončák